Navigácia

 • Týždeň dobrovoľníctva

  Dobrovoľnícke centrum trnavského kraja zorganizovalo zaujímavú aktivitu, na ktorej naše žiačky z triedy III.MŠ, mohli spoznať rôzne charitatívne organizácie pôsobiace v Trnave.

 • Kam na vysokú

  Dňa 22. septembra 2022 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili prezentácie vysokých škôl s názvom Kam na vysokú. Kongresová sála bola skutočne naplnená, čo svedčilo o záujme žiakov o získanie  bližších  informácií o štúdiu na vysokých školách. Prínosom celej akcie bolo, že školy žiakom predstavovali samotní študenti jednotlivých vysokých škôl, čo zaručovalo skutočne autentický pohľad na vysokoškolské štúdium. Veríme, že aj návšteva  tejto akcie pomôže našim žiakom pri výbere štúdia na vysokej škole.

 • Veni Sancte

  Pri príležitosti zahájenia nového školského roka sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša Veni Sancte, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M. Vo svojom príhovore osobitne privítal žiakov prvého ročníka. Atmosféru tejto slávnosti dotvoril svojím spevom školský zbor pod vedením p. učiteľky Cuninkovej.

 • Vitajte v novom školskom roku 2022/2023!

  Vitajte v novom školskom roku 2022/2023!

  Milí žiaci a rodičia,

  slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 bude 5. septembra 2022 (pondelok) pre všetkých žiakov denného štúdia. Žiaci prvých ročníkov prichádzajú do školy do 8.30 hod.

  O 9.30 hod. začína slávnostná sv. omša Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa pre všetkých žiakov denného štúdia.

  Žiaci vyšších ročníkov získajú informácie k nástupu do školy cez aplikáciu EduPage. Ďalšie informácie sa dozviete od svojich triednych učiteľov v deň nástupu.

  Všetci žiaci pri nástupe do školy zasielajú cez EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak nie je možné podať vyhlásenie elektronicky, môžete si ho stiahnuť a priniesť v papierovej podobe (bezpríznakovosť).

  Tešíme sa na Vás.

 • Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia

  Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  6. 9. 2022 (utorok) o 13.30 h

  I. PMA, I. PMB (7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

  6. 9. 2022 (utorok) o 14.00 h

  II. PMA (7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo)

  8. 9. 2022 (štvrtok) o 14.00 h

  II. PMB, I. PVO, II. PVO  (7649 N, 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť)

  12. 9. 2022 (pondelok) o 14.00 h

  I. PŠŠ, II. PŠŠ  (7518 Q špeciálna pedagogika)

  13. 9. 2022 (utorok) o 14.00 h

  I. MOV, II. MOV (7691 N majster odbornej výchovy)

 • Letné prázdniny

  Prajeme všetkým krásne, slnečné a požehnané prázdniny. Tešíme sa na vás v septembri 2022!

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  V školekej kaplnke bl. Titusa Zemana sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. V homílii vyzdvihol veľkosť Kristovej lásky, ktorá sa prejavila v dare Eucharistie.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Budúci sociálno-výchovní pracovníci a opatrovatelia absolvovali kurz na ochranu života a zdravia, ktorý prebiehal v Bojniciach, Nitrianskom Rudne a Trnave. Žiaci mali možnosť zažiť edukačné aktivity zamerané na ochranu prírody, životného prostredia a biodiverzity, zároveň si preverili orientáciu v teréne a základy prvej pomoci.

 • Prolongácia žiackych kariet

  Od 1.6.2022 si žiaci prvých až tretích ročníkov môžu prolongovať kartu ISIC v kancelárii č.130 alebo prostredníctvom SMS, alebo prostredníctvom platformy UBIAN.

  SMS_prolongacia_2022_mail.pdf

  UBIAN_prolongacia_2022_mail.pdf
   

 • Te Deum

  Pri príležitosti ukončenia školského roka sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša Te Deum, ktorú celebroval vdp. Peter Mikula. Vo svojej kázni nám predstavil odkaz odvahy svätého Petra a Pavla aktuálny aj v dnešnej dobe. Atmosféru slávnosti zvýraznil školský zbor pod vedením p. učiteľky Cuninkovej. 

 • Výsledky prijímacieho konania

 • Triedne výlety a exkurzie

  V mesiaci jún absolvovali naši žiaci viaceré zaujímavé výlety a exkurzie ako návštevu zámkov v Schlosshofe a v Budmericiach, túru a návštevu zrúcaniny kláštora Katarínka v Dechticiach. Prírodné kúpalisko a areál v Kamennom Mlyne využili nielen na oddych, ale aj na športové aktivity.

 • Buzalkova Trnava

  Naše žiačky sa opakovane zapojili do súťaže Buzalkova Trnava, ktorej tohtoročná téma bola Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. V kategórii výtvarných prác získala prvé miesto Stela Držíková z triedy III.MŠ, druhé miesto obsadila Patrícia Šturdíková z triedy IV.MŠ a v kategórii literárnych prác nás úspešne reprezentovala Nikola Šestáková z triedy I.PA, ktorá získla druhé miesto. Dievčatám gratulujeme!

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Trieda III.PA sa zúčastnila kurzu na ochranu života a zdravia a spolu s triednou učiteľkou Ing. Dagmar Hýllovou a s Mgr. Andreou Krendželákovou si pozreli krásy Vysokých Tatier. Navštívili Hrebienok, Bílikovu chatu a osviežili sa pri Dlhých vodopádoch. 

 • Oznam pre uchádzačov o pomaturitné štúdium

  Oznamujeme prihláseným uchádzačom, že pozvánky na prijímacie skúšky sme zaslali na e-mailové adresy uvedené v prihláškach. V prípade, že Vám pozvánka nebola doručená, prosíme kontaktujte nás na adamikova@pasa.sk alebo 0911 792 522.

   

 • Prijímacie skúšky - 2. kolo

  Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v študijnom odbore:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

   

 • Festival kultúrnej rozmanitosti

  Žiaci a pedagógovia našej školy mali príležitosť ochutnať typické jedlá rôznych krajín a spoznať zaujímavosti jednotlivých kultúr, prostredníctvom projektu Festival kultúrnej rozmanitosti, ktorý pripravili žiaci z tried I.VS a III.VS.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  V dňoch od 30. 5. 2022 sa žiačky III.MŠ zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. S triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou a PhDr. Ivanou Václavovou navštívili Štrbské pleso, Skalnaté pleso, prešli tatranskú  magistrálu na Hrebienok. Očarila ich krása Studeného potoka a vodopádov, neobišli ani Reinerovu útulňu. V Starom Smokovci navštívili zážitkovú prehliadku Tatry vnútri, ktorá im sprostredkovala všetky krásy našich veľhôr interaktívnou formou. Cieľ kurzu, rozvoj prírodovedných kompetencií, bol s určitosťou splnený.

 • Medzinárodný deň detí

  Budúci pedagogickí asistenti z triedy III. PA sa zapojili do tvorivých aktivít pre deti zo základných a materských škôl, ktoré boli pripravené Centrom voľného času v Trnave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

 • BodyImage, sebavnímanie a poruchy príjmu potravy

  BodyImage, sebavnímanie a poruchy príjmu potravy

  Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru pedagogický asistent zúčastnili besedy, ktorá reagovala na aktuálne spoločenské témy ako BodyImage, sebavnímanie a poruchy príjmu potravy. Aktivita bola realizovaná v spolupráci s odbornými zamestnancami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria