Navigácia

 • Lyžiarsky kurz

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci z tried I.MŠ a II.PA zúčastnili lyžiarskeho kurzu, na ktorom mali možnosť upevniť triedny kolektív, spoznať krásy Slovenska a užiť si sneh.

 • SWAP

  Pod vedením koordinátorky školského parlamentu Mgr. Barbory Buttkovej sa v januári uskutočnil už tretí ročník výmeny oblečenia, kníh a doplnkov. Veci, ktoré nám zostali budú venované Trnavskej arcidiecéznej charite, ktorá ich daruje rodinám v núdzi. Ďakujeme žiakom a učiteľom, že sa do akcie aktívne zapojili.

 • Festival hier

  V Mestskej športovej hale v Trnave sa počas posledného januárového víkendu konal 13. ročník Festivalu hier. Piatkové dopoludnie bolo už tradične vyhradené deťom z trnavských základných škôl. Úlohy animátoriek pri hracích stoloch či skákacích hradoch sa zhostili dievčatá z triedy III. MŠ. Aj vďaka nim si deti užili chvíle plné zábavy i súťaženia.

 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu trieda IV.VS navštívila Synagógu náboženskej obce Status quo ante v Trnave. Spolu sme si pripomenuli utrpenie niekoľkých miliónov židov.

 • Duchovné aktivity

  V priebehu mesiaca január si naša škola uctila pamiatku bl. Titusa Zemana, ktorého meno nesie školská kaplnka. Taktiež sme si v tomto mesiaci svätou omšou pripomenuli sviatok patrónky školy - bl. Laury. Odkaz pokory a sily viery oboch blahoslavených rezonoval aj počas Trojkráľového požehnania všetkých priestorov našej školy.

 • SWAP

 • Baterkáreň

  Environmentálneho workshopu zameraného na recykláciu sa zúčastnili žiačky III.PA, ktoré mali možnosť vyrobiť si manuálne papier z plastu a zapojiť sa do súťažného kvízu.

 • Skrytý zmysel

  Triedy I.PA a II.VS boli súčasťou interaktívnej inscenácie Skytý zmysel, ktorá je zameraná na rozvoj kritického myslenia a ponúka nástroje ako bojovať s dezinformáciami a hoaxmi.

 • Vianočné prianie

 • Vianočný koncert

  Žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy spoločne privítali obdobie lásky a pokoja na vianočnom koncerte speváckeho zboru našej školy, ktorý doplnil o prianie požehnaných Vianoc riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M.

 • Vianočná Viedeň

  Predvianočné obdobie si naši žiaci spríjemnili návštevou a prehliadkou Viedne. Spoločne si vychutnali atmosféru vianočných trhov a návštevu klziska.

 • Imatrikulácie

  Dňa 24.11.2023 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktorí zložili tradičný sľub a stali sa súčasťou akademickej pôdy našej školy. Veríme, že atmosféra imatrikulácií sa prenesie aj do celého ich študentského života.

 • Workshop - Kritické myslenie a sociálne siete

  Triede II.PA predstavila prostredníctvom workshopu nový pohľad na kritické myslenie a sociálne siete p. Miroslava Oravec. Žiačky si cez autentické statusy overili svoje zručnosti pri overovaní pravdivosti informácií a dôveryhodnosti zdrojov. V závere aktivity zaujali kritický postoj a svoje zistenia prezentovali spolužiačkam.

 • Deň otvorených dverí

  Opakovane sme mali možnosť privítať na našej škole všetkých, ktorí mali záujem nazrieť do našich odborných učební, prezrieť si priestory školy a vypočuť si prezentácie k jednotlivým študijným odborom, ktoré si pripravili žiaci v spolupráci so svojimi pedagógmi.
  Tešíme sa na všetkých, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na našej škole!

 • Školská kolekcia oblečenia

  Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci a tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, farby a eko oblečenie. 

  Objednávanie je už spustené a bude možné až do 3.1.2024. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť nový kúsok so školským logom!

  Link na e-shop TU: https://www.kraloveskoly.cz/sospgbl/

 • Hodina kódu

  V týždni od 4.12 do 8.12 sme sa na hodinách aplikovanej informatiky zapojili do celosvetovej iniciatívy Hodina kódu, ktorej cieľom je priblížiť programovanie širokej verejnosti a odstrániť predsudky spojené s touto oblasťou.

 • Mediálna výchova

  Z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie v Trnave našu školu navštívil politológ Jozef Lenč, ktorý sa prihovoril budúcim pracovníkom v školstve a vysvetlil im aké je dôležité učiť budúce generácie nielen o mediálnej výchove a jej princípoch, ale najmä o kritickom myslení.

 • Advent

  Sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý sme oslávili svätou omšou v Katedrále Jána Krstiteľa, predchádzalo posvätenie adventných vencov jednotlivých tried našej školy.

  Všetkým žiakom a zamestnancom školy prajeme požehnané adventné obdobie.

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 5. decembra 2023 (utorok) v čase od 8.00 do 13.00.

  Tešíme sa na Vás!

 • Svetový deň boja proti AIDS

  Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa žiaci III.VS a IV.VS zúčastnili odbornej prednášky Mgr. Šimorovej z RÚVZ v Trnave, ktorú realizovala na pôde našej školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria