Navigácia

 • Odborný worshop

  Dňa 04.06.2021 žiaci III. SV privítali na odbornom workshope Mgr. Tomáša Kramára zo sociálneho zariadenia pre seniorov Humanus, n. o. so sídlom v Hlohovci. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s charakteristikou, denným režimom a špecifickými aktivitami, ktoré predstavujú štandard kvality sociálnych služieb v danom zariadení. Žiaci získali informácie aj z oblasti personálnych požiadaviek v rámci svojho profesijného zamerania.

 • Lúčenie maturantov

  Milí naši absolventi,

  zo srdca vám blahoželáme k ukončeniu štúdia. Prajeme vám, aby ste na svojej životnej ceste uplatňovali nadobudnuté vedomosti, stretávali inšpirujúcich ľudí, napĺňali svoje sny a životné poslanie.

  Buďte úspešní a šťastní!

 • Adaptačný pobyt v prírode

  Dňa 1. júna 2021 sa trieda II.MŠ zúčastnila adaptačného pobytu v prírode. Cieľom bola návšteva Ranču pod Tŕstím, v lokalite Buková, Malé Karpaty. Trasa viedla zo Železničnej zastávky Buková, cez malebnú oblasť Sokolských chát, Mikulčických  kopaníc až na Ranč pod Tŕstím. Po skvelom výdatnom obede žiačky čakala názorná ukážka starostlivosti o koňa, ktorú si takmer všetky aj prakticky vyskúšali. Odmenou za ich prácu bola jazda na koni. Spoločné strávené chvíle boli naplnené aktivitami, hrami, relaxom, slnkom  a pozitívnou atmosférou so zameraním na upevnenie vzťahov triedy, ochoty pomôcť jeden druhému a uvedomenie si dôležitosti vzájomnej blízkosti a empatie.

  Pobyt naplnil všetky očakávania žiakov i triednej učiteľky PaedDr. Evy Gombíkovej.

 • Deň Charity

  Žiaci III. SV triedy boli na návšteve v Trnavskej arcidiecéznej charite a zúčastnili sa diskusie so sociálnymi pracovníčkami Denného nízkoprahového centra pomoci človeku. Beseda bola o problematike pomoci ľuďom bez domova. Zamestnankyne charity rozprávali o svojich osobných aj pracovných skúsenostiach s prácou s ľuďmi v núdzi. Sprievodnou akciou bol predaj starých kníh,z ktorej výnos bol určený tiež na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Z diskusie odišli žiaci obohatení o informácie o sociálnej práci, o spôsoboch pomoci ľuďom bez domova ale aj o duchovné myšlienky ,ktoré na besede odzneli. O tom ako nemožno nikoho súdiť a odsudzovať a hlavne o potrebnosti pomáhať blížnym v núdzi.

 • Výsledky prijímacieho konania

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Tlačivá:

  Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Zavazne_potvrdenie_o_nenastupeni_na_studium.docx

  Odvolenie pri neprijatí na štúdium

  V prípade uvoľnenie miesta budeme zákonného zástupcu uchádzača kontaktovať telefonicky.

  Výsledky prijímacieho konania do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo budú zverejnené 13. mája 2021 po 14.00 hod.

 • Pozvánky na prijímacie skúšky

  Vážení rodičia,

  dňa 26. apríla 2021 sme zaslali prostredníctvom EduPage pozvánky na prijímacie skúšky. V prípade, že ste nedostali pozvánku kontaktujte nás na telefónnych číslach: 0918 739 299 alebo 0911 792 522. Ďakujeme.

 • Veľkonočné posolstvo

  Veľkonočné posolstvo

  „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“  (Matka Tereza)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

 • Výberové konanie na miesto riaditeľa školy

  Trnavská arcidiecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave.

  Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priloženom dokumente:

 • Pokračovanie dištančného vzdelávania

  Na základe odporúčania Pandemického strediska TTSK, ako aj vyjadrenia RÚVZ Trnava o neodporúčaní otvoriť stredné školy prezenčne ani pre končiace ročníky z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní i po jarných prázdninách od 8.3.2021 do odvolania.

                                                                                PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M , riaditeľ školy

               

 • Oznam pre záujemcov o štúdium na našej škole

  V školskom roku 2021/2022 otvárame 1. ročník dennej formy štvorročného štúdia v nasledovných študijných odboroch:

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  informačný leták

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania prikladajú iba zdravotne znevýhodnení žiaci. potvrdenie.pdf

  Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ je pre všetky odbory denného štúdia do 16. apríla 2021.

  Uchádzači so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí majú záujem o úpravu prijímacej skúšky priložia k prihláške odporúčanie odborného zariadenia (CPPPaP, CŠPPP).

 • Potvrdenie o návšteve školy pre žiakov

  Potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť podľa návodu: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

  Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

  Môže sa stať, že niektorá inštitúcia neuzná potvrdenie s QR kódom.

   

   

 • Oznam

  Riaditeľ školy oznamuje učiteľom a žiakom, že vyučovanie pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou podľa rozvrhu dištančného (online) vzdelávania.

  V prípade získania ďalších informácií k nástupu do školy Vás budeme o všetkom informovať.

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  Milí naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  prajeme vám požehnané Vianoce, nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku.

 • this human world

  Na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale, v sekcii študentských krátkych filmov našu školu reprezentoval tím žiačok z triedy III.MŠ, ktorý získal nádherné druhé miesto. Porota ich príspevok komentovala slovami: "Je to bystrá, poetická a kritická kombinácia snových sekvencií a útopie budúcnosti. Na prvý pohľad evokuje pesimizmus a strach, aby neskôr vyslovil naliehavú a emocionálnu požiadavku na naše každodenné konanie."

  Ocenený film Dark Dreams On My Mind môžete vidieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=3dskfpcb7eE&list=PLN5ywU3CpHMDiNtDDn_wlcxryzedHnusq&index=3

 • Nežná revolúcia

  Viaceré triedy prvých až tretích ročníkov si pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu prostredníctvom aktivity Spýtaj sa vašich 89, ktorej súčasťou bol dokumentárny a hraný film. Tieto boli nástrojmi, ktoré pomáhajú žiakom porozumieť našej histórii, okamihu spoločenskej zmeny revolúcie Novembra 89 a nástupu nového režimu, priamo z pohodlia domácej karantény.

 • Ekotopfilm

  Žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm. V online priestore si pozreli film a následne na hodinách biológie diskutovali o jeho obsahu, tiež vyplnili kvíz Potravinový odpad.

 • Prevzatie osobných vecí a učebníc zo školy

  Riaditeľ školy oznamuje žiakom, že učebnice a osobné veci, ktoré si nechali v škole, si môžu, za dodržania epidemiologických preventívnych opatrení, vyzvihnúť dňa 13.10.2020 v čase od 8:00 hod. do 13:00 hod.

 • Oznam riaditeľa školy

  Milí študenti, pedagógovia, vážení rodičia. Ministerstvo školstva SR od pondelka 12.10. 2020 nariaďuje pre stredné školy dištančné vzdelávanie.

   

  Dôrazne žiadam všetkých našich študentov, aby sa riadili pokynmi jednotlivých vyučujúcich a do dištančného vzdelávania sa riadne zapájali.

   

  Dištančné vzdelávanie bude momentálne prebiehať podľa riadneho rozvrhu. Preto každý študent je povinný v tomto čase byť dostupný pri počítači, tablete, prípadne inom zariadení a riadne sa zapájať do dištančného vzdelávania a robiť zadané úlohy vyučujúcim v danom predmete. Online vzdelávanie bude cez aplikáciu Teams.

   

  Zároveň žiadam rodičov o spoluprácu, aby deti v danom čase neabsolvovali žiadnu brigádnickú činnosť.

   

  Ak bude študent chorý a nemôže sa online dištančné vzdelávať, rodič pošle mailom triednemu učiteľovi ospravedlnenku od lekára.

   

  Ďakujem a teším sa na spoluprácu online.

   

  PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M

  riaditeľ školy 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria