Navigácia

Maturita - legislatíva

Základné informácie o maturitnej skúške v šk. roku 2021/2022

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Zakladne_informacie_MS_2022.pdf

318 ukoncovanie studia.pdf

 

MATURITA videá:

Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

 

POKYNY NA VYPLŇOVANIE A VZORY ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV:

Pokyny na vyplnovanie OH 2020.pdf

Slovenský jazyk a literatúra

MS_2020_OH_VUJ_pero.pdf

MS_2020_OH_VUJ_krizik.pdf

Cudzí jazyk

MS_2020_OH_CJB1_pero.pdf

MS_2020_OH_CJB1_krizik.pdf

MS_2020_OH_CJB2_pero.pdf

MS_2020_OH_CJB2_krizik.pdf

 

ČIEĽOVĚ POŽIADAVKY A ŠPECIFIKÁCIA TESTOV:

Slovenský jazyk a literatúra

cp_slovensky_jazyk_a_literatura_2013_2014.pdf

špecifikácia testov SJL

 

Cudzie jazyky

cp_anglicky_jazyk_b1_2013_2014.pdf

cp_nemecky_jazyk_b1_2013_2014.pdf

špecifikácia testvo cudzí jazyk (B1)

špecifikácia testvo cudzí jazyk (B2)

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria