Navigácia

Maturita - legislatíva

Základné informácie o maturitnej skúške v šk. roku 2018/2019

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Základné informácie MS_2020.pdf

318 ukoncovanie studia.pdf

 

MATURITA videá:

Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

 

POKYNY NA VYPLŇOVANIE A VZORY ODPOVEĎOVÝCH HÁRKOV:

Pokyny na vyplnovanie OH 2020.pdf

Slovenský jazyk a literatúra

MS_2020_OH_VUJ_pero.pdf

MS_2020_OH_VUJ_krizik.pdf

Cudzí jazyk

MS_2020_OH_CJB1_pero.pdf

MS_2020_OH_CJB1_krizik.pdf

MS_2020_OH_CJB2_pero.pdf

MS_2020_OH_CJB2_krizik.pdf

 

ČIEĽOVĚ POŽIADAVKY A ŠPECIFIKÁCIA TESTOV:

Slovenský jazyk a literatúra

cp_slovensky_jazyk_a_literatura_2013_2014.pdf

 

Cudzie jazyky

cp_anglicky_jazyk_b1_2013_2014.pdf

cp_nemecky_jazyk_b1_2013_2014.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria