Navigácia

Maturita - legislatíva

Základné informácie o maturitnej skúške v šk. roku 2023/2024

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM - NIVAM. Podrobnejšie informácie o priebehu externej časti maturitnej skúšky, testy z predchádzajúcich rokov a aktuálne informácie nájdete tu.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Základné informácie MS 2024

318 ukoncovanie studia.pdf

 

CIEĽOVĚ POŽIADAVKY A ŠPECIFIKÁCIA TESTOV:

Slovenský jazyk a literatúra

Cieľové požiadavky SJL

Špecifikácia testov SJL
 

Cudzie jazyky

Cieľové požiadavky ANJ B1+B2

Špecifikácia testov ANJ - B1

Špecifikácia testov ANJ - B2

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria