Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 4313401

Termíny prijímacích skúšok

28. august (utorok)

7691 N majster odbornej výchovy

Pondelok 20. 8. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

 • 9. - 13. júl 2018 (8.00 - 12.00 hod.)

  13. - 31. august 2018 (8.00 - 12.00 hod.)

 • Prázdniny

  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

 • 7649_N_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 30. augusta 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • V šk. roku 2018/2019 plánujeme realizovať experimentálne overovanie študijného odboru majster odbornej výchovy. Základné informácie o štúdiu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Záujemcovia o štúdium zašlú prihlášku na adresu školy do 31. júla 2018. Prijímací pohovor sa bude konať dňa 28. augusta 2018.

  Základné údaje o štúdiu.pdf

  Prihláška.pdf

 • Na veku záleží

  Blahoželáme Kornélii Ivanovej z triedy III.SV k získaniu 2. miesta v celoslovenskej súťaži Na veku záleží. Cieľom súťaže bolo vytvoriť krátke video s témou zamedzenia dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým.

 • Dňa 5.6.2018 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 8. ročníka súťaže Buzalkova Trnava s témou Vystúp z davu s Titusom. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Šipková, IV. MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 1. miesto Zuzana Antalová a 3. miesto Júlia Štefaniaková, žiačky II.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme pánovi Miroslavovi Bronišovi za darovanie odbornej literatúry do školskej knižnice.

 • Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7670 M pedagogický asistent


  Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018.

 • Dňa 8.6.2018 sa žiačky tried III.SV a III.MŠA pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili 18-teho ročníka zbierky "Belasý motýľ", ktorá podporuje ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Tohto roku sa žiačkam podarilo vyzbierať rekordnú sumu - 1383 €. Ďakujeme!

 • V mesiaci jún sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v rôznych prírodných oblastiach - Horný Smokovec a Zuberec. Získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných. Počas kurzu tak spoznávali nielen prírodu, ale aj samých seba.

 • Dňa 5.6.2018 si žiaci II. PL a II.VS pod vedením Mgr. Zajacovej overili svoje teoretické vedomosti v praxi formou animačnej činnosti na podujatí Športové hry pre základné školy trnavského regiónu. Ďakujeme za zodpovedný prístup a reprezentáciu školy.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 28.5.2018 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • Aj v tomto školskom roku sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa žiači z tried I.SV a I.PA oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, dozvedeli sa nové informácie o holokauste na Slovensku a počas podnetnej prednášky spoznali dopad holokaustu na deti zo slovenských židovských rodín. Bolo tažké, čo i len počúvať to, čo iní zažili.

 • Dňa 18.5.2018 sa naše žiačky pod vedením Mgr. Šášikovej zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky "Deň úsmevu". Jej cieľom je získať finančené prostriedky na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, pre pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

 • Blahoželáme našej žiačke Monike Červeňovej, ktorá pod vedením PaedDr. Veroniky Lukáčovej, PhD. získala čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži "Komenský a my."

 • Dňa 10.5.2018 sa žiačky našej školy spolu s Mgr. Danielou Lančaričovou zúčastnili odbornej exkurzie do zariadenia sociálnych služieb - Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Tento inštitút má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Počas celodennej prehliadky mali možnosť naše žiačky oboznámiť sa s jeho poslaním a službami. Bol to deň silných zážitkov.

 • 7670 M pedagogický asistent

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_PA.pdf

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_SV.pdf

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_VO.docx.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 18. mája 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote. Neprijatí uchádzači si môžu podať prihlášku na prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest v odbore 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 739 299 a 0911 792 522.

 • Dňa 11.5.2018 sa žiaci štvrtých ročníkov prezentáciou maturitných tabiel a veselým spevom, ktorý sa niesol celu školou, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Čaká ich týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti - maturitná skúška. Želáme im veľa síl a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Riaditeľ školy udeľuje dňa 30. apríla 2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

 • Dňa 19. 04. 2018 sa uskutočnilo v našej škole zaujímové stretnutie s rehoľníkmi: br. Filipom OFM, br. Vavrincom OFM a sr. Zuzanou FDC, ktorí nám priblížili ako sa nebáť žiť v pravde a láske, ako sa nebáť byť iným a tak ukazovať Svetlo - Ježiša.

 • Jazykový kvet

  Dňa 13. apríla 2018 sa žiačka Agáta Žuk-Olszewska zúčastnila krajského finále celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Umiestnila sa na výbornom prvom mieste a postúpila do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme.

 • Študentky III. MŠA triedy sa v termíne od 07. 04. 2018 do 08. 04. 2018 zúčastnili certifikovaného školenia v spolupráci s OZ Enjoyland – RVAK, kde si rozširovali vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre kvalitný a profesionálny výkon animátora školy v prírode.

 • Žiaci našej školy sa v týchto dňoch zúčastňujú výstavy obrazov Kataríny Olíkovej s názvom Psychohygiena ako súčasť programu Dni zdravia 2018. Autorka obrazov sa venovala maľovaniu v období náročnej ličeby, akoby sa tým "vymaľovávala so svojich pocitov". Výstava je plná farieb, tvarov a emócií.

 • Dňa 9. apríla 2018 sa žiaci triedy II. MŠ zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa oboznámili s históriou holokaustu na Slovensku a zaujímavými osobnosťami medzivojnového a povojnového obdobia prostredníctvom autentických fotografií, plagátov a rôznych artefaktov.

 • Dňa 4. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odborného podujatia na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, ktorým si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov.

 • 19 žiakov našej školy sa v tomto roku pod vedením Mgr. Zajacovej zapojilo do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Najúspešnejšie z našich žiačok boli Zuzana Antalová, II. MŠ a Paula Adamaťová, III. SV. Blahoželáme.

 • V tohtoročnom dekanátnom kole biblickej olympiády boli naše žiačky Adriana Šipková, Zuzana Mikulášová a Boglarka Csámpaiová najúspešnejšie. Pod vedením Mgr. Kukučovej získali prvé miesto. Blahoželáme

 • Dňa 5.4.2018 žiačky III. MŠA pod vedením Dr. Dudžákovej, Dr. Jančuškovej, Dr. Cuninkovej zastrešili detský workshop Nádvorie pre najmenších v novootvorenom kultúrnom centre Malý Berlín. Kreatívnou časťou workshopov bola výroba sviečok, tvorivé dielne a prvá pomoc.

 • Dňa 5.4.2018 žiačky našej školy pod vedením Mgr. Masaroviča kultúrnym programom spríjemnili chvíle pri oslave životného jubilea klientke ZPS Svetlo v Trnave, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 100 rokov.

 • V utorok 27. marca sa naši žiaci v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili exkurzie na Krajskom operačnom stredisku v Trnave, kde získali reálne informácie o fungovaní, organizácii a riadení práce priamo v mieste diania. Súčasťou exkurzie boli aj ukážky poskytovania prvej pomoci.

 • Veľkonočné posolstvo

  „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

 • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

  Dňa 28. marca 2018 sa naši žiaci a zamestnanci zúčastnili pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii.

 • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 05. 04. 2018 (štvrtok) od 8.00 do 18.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

  7649_M_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Neprijatí uchádzači majú možnosť poslať prihlášku na odbory:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

 • Aj v tomto roku Mestská športová hala privítala deti trnavských základných škôl na obľúbenom Festivale hier. Úlohy animátoriek sa výborne zhostili žiačky II. MŠ a III. MŠB triedy pod vedením pani učiteľky PaedDr. Stanislavy Hučkovej.

 • Jazykový kvet

  Dňa 2. marca 2018 sa žiačky Agáta Žuk-Olszewska (I. MŠ) a Adriana Šipková (IV. MŠ) zúčastnili krajského semifinále celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Umiestnili sa na výbornom prvom a druhom mieste. Agáta Žuk Olszewska zároveň postúpila do krajského finále, ktoré sa bude konať 13. apríla 2018. Obom srdečne blahoželáme.

 • 1. 2. 2018 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha. Našu školu úspešne reprezentovala Adriana Balagová z II. PL triedy. V prednese poézie získala 3. miesto. Blahoželáme!

 • Srdečne pozývame širokú verejnosť a bývalých absolventov

  dňa 27. 02. 2018 (utorok) v čase od 15.00 do 17.00 hod.

  na prehliadku priestorov budovy bývalého gymnázia na Ulici Jána Hollého 9, kde v súčasnosti pôsobí Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury a Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 8.2.2018 sa v kine Hviezda konal 18. ročník v speve populárnej piesne Superstar.I tentokrát sme boli úspešní - Viktória Moravcová, IV.MŠ získala 2. miesto a Mária Fartelová, II.MŠ získala 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 6.2.2018 sa uskutočnil 1. ročník vedomostnej súťaže zameranej na skúmanie vedomostí žiakov stredných škôl z oblasti sociálnej politky SR a EÚ na Katedre sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Súťaž pozostávala z napísania odbornej eseje, vedomostného testu a riešenia modelovej situácie. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Sebastiána Štipku, III. PL, ktorý pod vedením Dr. Dudžákovej a Dr. Lukáčovej získal 4. miesto. Blahoželáme

 • Žiačky triedy 3. MŠA, pod vedením Dr. Dudžákovej, aktívne participujú na projekte organizovanom Slovenským červeným krížom, ktorý je určený pre deti materských škôl, s názvom „Dorotka a jej priatelia“. Cieľom aktivít je pomocou hry naučiť deti starať sa o svoje zdravie, rozpoznať situácie ohrozujúce zdravie a poskytnúť prvú pomoc.

 • Dňa 18.1.2018 sa Martin Škorvan zúčastnil okresného kola Olympiády z nemeckého jazyka. Umiestnil sa na 2. mieste. Blahoželáme.

 • Dňa 10.1.2018, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-18 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat” “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • V deň spomienky na bl. Titusa Zemana, ktorá pripadá na 8.1., celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch svätú omšu v prvej kaplnke zasvätenej tomuto blahoslavenému, nachádzajúcej sa v našej škole.

 • Dňa 19.12.2017 sa žiačky triedy III. PL zúčastnili ako spoluorganizátorky Vianočnej šou, v ktorej žiaci zákaldných škôl súťažia v športových disciplínach.

 • Dňa 6.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Budapešti, počas ktorej navštívili Tropicarium, Baziliku sv. Štefana a vianočné trhy.

 • Dňa 6.12.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili okresnej súťaže vo futsale, v ktorej sa umiestnili na 3. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 5.12.2017 zavítali žiaci III. SV medzi klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave. Stretnutie v sviatočnej atmosfére bolo naplnené úsmevmi, pekným slovom a vzájomnou blízkosťou.

 • Vedenie PASA praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok).

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov privítali prvákov na spoločných imatrikuláciách. Témy boli rozmanité. Pedagogickí asistenti boli pozvaní na pyžamovú párty, kde vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Učiteľky MŠ sa ocitli na pevnosti Boyard, kde skúsené tretiačky overovali ich fyzickú a psychickú zdatnosť, zmysel pre fair-play, spoluprácu, ale i tvrdú disciplínu. Sociálno-výchovní pracovníci si vybrali tému, ktorá priamo súvisí s ich študijným odborom. Nadobudli tak prvé praktické skúsenosti. Bol to deň plný zábavy a smiechu.

 • Dňa 15.11.2017 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov odboru sociálno-výchovný pracovník, pod vedením Dr. Dudžákovej a Dr. Lukáčovej, zúčastnili odbornej exkurzie v Domove sociálnych služieb Humánum v Zavare. Jej cieľom bolo získavanie primárnych vedomostí a zručností sociálno-výchovného charakteru, ako aj zvyšovanie potenciálu praktického vzdelávania.

 • Žiaci našej školy, pod vedením Dr. Michálekovej a Ing. Hýllovej, sa zúčastnili súťaže Mladý prekladateľ 2017, v ktorej si reálne vyskúšali prácu prekladateľa a konfrontovali si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Zapojili sme sa ...

  Naši žiaci pod vedením PhDr. Jamrichovej a Mgr. Zajacovej sa zapojili do Súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017. Za svoj krátky film získali mimoriadny úspech - účasť vo finále. Čakáme na výsledok a držíme im palce.

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším. Aj naši žiaci sa zúčastnili viacerých hudobných aktivít pre seniorov. Pripraveným kultúrnym programom pod vedením učiteľa Mgr. Petra Masaroviča a učiteľky PhDr. Pavlíny Cuninkovej, im spríjemnili pobyt v zariadeniach pre seniorov v Trnave a Šelpiciach.

 • Milión detí sa modlí ruženec
  18. 10. 2017

  Dnes 18. októbra 2017 o 9.00 hod. sme sa pripojili do modlitby ruženca za pokoj vo svete pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime.

  S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  V termíne 27.9. - 29.9.2017  žiaci III. MŠB s triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou absolvovali v krásnom prostredí Malej Fatry v Terchovej Kurz na ochranu života a zdravia. Počas kurzu spoznali históriu Terchovej, malebnú prírodu Jánošíkových dier či Malého Rozsutca, čaro a krásu Vrátnej doliny i povesti o slávnom slovenskom zbojníkovi. Aktivity boli nasmerované tak, aby žiakom poskytli teoretické vedomosti a praktické zručnosti, formujúce ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí a ochrany prírody.

 • Deň otvorených dverí

   

  Dňa 25. októbra 2017 sme otvorili dvere našej školy pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Žiaci aj rodičia sa dozvedeli základné informácie o študijných odboroch, mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a zúčastniť sa zážitkových vzdelávacích aktivít. Sme radi, že ste nás navštívili. 

  Dňa 28. 11. 2017 budeme naše študijné odbory prezentovať na výstave "Kam na strednú školu 2017" v Mestskej športovej hale v Trnave.

  Tešíme sa na Vás.

 • Naša úspešná mažoretka

  V dňoch 23. - 29. 8. 2017 sa v Prahe konali Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe. Blahoželáme našej žiačke Márii Koreňovej z  III. MŠB triedy, ktorá so súborom Sašetky z Hlohovca obsadila I. miesto a stali sa tak majsterkami sveta v tomto športe.

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ, II. PŠŠ    11. 9. 2017 o 14.00 h

  I. PMA, II. PMA   12. 9. 2017 o 14.00 h

  I. PMB, II. PMB   14. 9. 2017 o 14.00 h

 • Otvorenie školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  školský rok  2017/2018 slávnostne otvoríme dňa 4. septembra 2017 sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod. Žiaci všetkých ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.45 h pred katedrálou.

  Tešíme sa na Vás!

 • Výsledky prijímacej skúšky

  Výsledné poradie prijatých uchádzačov:

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7649_N_vysledky_prijimacej_skusky_2017_2018.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov: 30. 08. 2018   8.00 - 18.00 h

 • Oznam

  Oznamujeme Vám, že sme sa presťahovali do nových priestorov na ulici J. Hollého 9.

  Úradné hodiny:  9.00 - 11.30 h

  Telefonický kontakt:

  0911 792 522 (zástupkyne riaditeľa školy)

  (pevné linky nie sú k dispozícii)

 • Te Deum

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2016/2017. Sv. omšu celebroval PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  V mesiaci jún sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia v rôznych prírodných oblastiach - Horný Smokovec, Zázrivá, Lešná. Získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných.

 • Triedne výlety

  V dňoch 26. - 27.6.2017 sa triedy I. PL, II. VS pod vedením Mgr. Lančaričovej a Mgr. Kalafutovej zúčastnili triedneho výletu s exkurziou v Astronomickom a geologickom observatóriu Modra.

 • Pedagogické hry 2017

  Žiačky našej školy pod vedením PhDr. Ondrejkovej a PhDr. Václavovej sa v dňoch 20. - 22.6.2017 zúčastnili 3. ročníka pedagogických športových hier v Lučenci spolu s ďalšími pedagogickými akadémiami z Levíc, Turčianskych Teplíc, Prešova a aj spoza rieky Moravy, z Boskovíc. Stovka športovkýň súťažila počas dvoch dní v disciplínach atletika, volejbal, florbal, elektronické šípky, streľba zo vzduchovky na terč a silový trojboj. Vo viacerých disciplínach sme boli úspešní. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 • Exkurzia v Osvienčime

  V dňoch 21. - 22.6.2017 si žiaci našej školy uctili pamiatku obetí holokaustu návštevou Osvienčimu. Exkurzia pokračovala prehliadkou historického centra Krakova a sídelného hradu dynastie Jágelovcov.

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  Dňa 15.6.2017 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známy aj pod názvom Božie telo. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

   

 • II. MŠB v Skalici

  V dňoch 12. -14. júna 2017 sa žiaci II. MŠB s triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou zúčastnili školského výletu a exkurzie v  Skalici so zaujímavým programom. Spoznávali historické pamiatky kráľovského mesta (farský kostol, jezuitský kostol, morový stĺp, dom kultúry, Rotunda sv. Juraja, Mlyn bratov Pilárikových...). Športovými aktivitami na bicykloch objavili čaro Baťovho kanála s jeho prístavmi a romantickými zákutiami. Navštívili technickú pamiatku Výklopník v Sudoměricích a pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v Petrove - známe Petrovské Plže. V krásnej rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina bol pre deti skalických materských škôl pripravený Indiánsky deň, ktorého súčasťou boli aj žiačky II. MŠB. Aktivity umocnilo krásne počasie a radosť zo spoločne strávených chvíľ.

 • Fíha - školský deň FIO

  Dňa 14.6.2017 sa vyučovací deň triedy III. PL premenil na chuť pracovať na svojom osobnom rozvoji pomocou FIO metódy pod vedením lektorky Mgr. Jany Chalányovej a PaedDr. Veroniky Lukáčovej, PhD.

 • Deň radosti

  Precvičenie obratnosti, odvahy, vedomostí, veľa zábavy - takéto prekvapenie čakalo deti z Cirkevnej MŠ sv. Alžbety, ktoré pre ne pripravili žiačky III. MŠB pod vedením PaedDr. Stanislavy Hučkovej. 30. máj sa tak zmenil na deň radosti a dobrej nálady.

 • Deň belasého motýľa

  Dňa 9. júna 2017 sa žiačky III. PL spolu s Mgr. Danielou Lančaričovou zúčastnili ako dobrovoľníčky 17. ročníka verejnej zbierky na pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou. Ďakujeme.

 • Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7670 M pedagogický  asistent


  Prijímacia skúška sa bude konať dňa 20. júna 2017.
  Prihlášky na štúdium, ktoré si vyžiadate na ZŠ, môžete odovzdať do 9. júna 2017.

 • Naši žiaci animátormi

  Dňa 8.6.2017 si žiaci I. PL, III. MŠA a III. MŠB mohli overiť svoje teoretické vedomosti v praxi formou animačnej činnosti na podujatí Športové hry 2017 pre žiakov základných škôl regiónu. Ďakujeme za zodpovedný prístup a reprezentáciu školy.

 • Prijímacie skúšky do študijných odborov v pomaturitnom štúdiu sa konajú nasledovne:

  27.6.2017 - 7618 Q špeciálna pedagogika

  28.6.2017 - 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 • Škola v nových priestoroch

  Od septembra 2017 sa naša škola presťahuje do vynovených priestorov na Hollého ulici v Trnave. Bližšie informácie zverejníme v auguste 2017.

 • Buzalkova Trnava 2017

  Dňa 6.6.2017 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 7. ročníka súťaže Buzalkova Trnava. V kategórii literárnych prác získala 3. miesto Adriana Šipková, III. MŠB. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

   

 • Úsmev ako dar

  V dňoch 4.5. a 11.5.2017 sa žiaci II. PL a II. MŠA pod vedením Mgr. Šášikovej zúčastnili 15. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky "Deň úsmevu". Jej cieľom je získať finančené prostriedky na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, pre pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

   

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 29.5.2017 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia.

  Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • Lúčenie maturantov

  Dňa 12.5.2017 nám spestrili vyučovanie naši maturanti, ktorí sa lúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Želáme im šťastnú ruku pri maturitnom stole a veľa osobných úspechov do budúcna.

 • 7670 M pedagogický asistent

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_PA.pdf

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_VO_SV.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 16. 05 2017 od 8.00 do 18.00 hod.

   

 • Prerušenie vyučovania

  Riaditeľ školy v súlade s § 150, ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 05.05.2017 (piatok) poskytuje žiakom z dôvodu odstraňovania havárie na vodovodnom potrubí riaditeľské voľno.

  Vyučovanie pokračuje 9.5.2017 pre žiakov štvrtých ročníkov. Žiaci prvých až tretích ročníkov sa v tento deň zúčastnia multimediálneho výchovného koncertu Generácia XYZ v kine Hviezda v Trnave. Stretnutie žiakov je o 8.15 hod. pred kinom Hviezda.

 • Exkurzia

  Dňa 6. apríla 2017 žiačky II. MŠB pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Evy Gombíkovej navštívili Múzeum holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného koncentračného tábora. Pocity z prednášky a prehliadky múzea znásobila autenticita miesta, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny. Svojou návštevou si žiačky doplnili vedomosti o holokauste a zároveň vzdali úctu všetkým zavraždeným židom na Slovensku.

 • Florbal

  Dňa 16. februára 2017 sa dievčatá našej školy prebojovali do finálovej skupiny Okresnej súťaže vo florbale stredných škôl. Vo finálovej skupine sa celkovo umiestnili na peknom treťom mieste. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • Aerobikový maratón

  Dňa 21. marca 2017 sa žiačky našej školy zúčastnili maratónu v aerobiku pre stredné školy. Naše dievčatá vydržali všetkých 5 kôl po 30 minút s úsmevom na tvári, pričom Lenka Šulíková, III. MŠA bola porotou ocenená za výdrž a snahu.

 • - Obrázok 1

 • Krížová cesta

  "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

  Dňa 12.4.2017 o 11.00 hod. sa uskutoční pobožnosť Krížovej cesty na Kalvárii, ktorej sa zúčastnia žiaci a zamestnanci našej školy.

 • Výsledky prijímacej skúšky

  výsledky prijímacej skúšky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 20. 04. 2017 (štvrtok) od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote. Vzor odvolania sa nachádza v sekcii "Na stiahnutie".

   

   

 • Lyžovačka

  V dňoch 10.2. – 14.2. 2017 a 6.3. – 10.3.2017 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu. Tento rok zavítali do Oravského Podzámku, lyžiarskeho strediska Ski Racibor. Cieľom kurzu bolo osvojenie si základov zjazdového lyžovania, ktoré zvládli všetci žiaci. Nie zanedbateľnú hodnotu však tvorili aktivity (spoločenské večery, diskotéka, návšteva aquaparku Dolný Kubín, odborné prednášky), ktoré umožnili žiakom vzájomne sa spoznať aj v inom ako školskom prostredí.
  Pedagogický dozor a zároveň funkciu lyžiarskych inštruktorov zabezpečovali PaedDr. Gombíková, PhDr. Ondrejková, Mgr. Čálik, zdravotnicke služby poskytovali Mgr. Škrhová a Mgr. Fridrichová

 • Literárna súťaž

  Dňa 23.2.2017 boli udelené našim žiačkam ocenenia v celoslovenskej literárnej súťaži Tváre s úsmevom milosrdenstva. Adriana Šipková, III. MŠB sa umiestnila na 3. mieste a Claire Grdiničová, III. PL získala 2. miesto.

  http://www.mod.gov.sk/celoslovenska-literarna-sutaz-tvare-s-usmevom-milosrdenstva/

 • FestHry 2017

  Aj v tomto roku privítala Mestská športová hala v Trnave účastníkov festivalu hier. Dňa 10. 2. 2017 bolo pre žiakov ZŠ pripravených množstvo zaujímavých hier a súťaží. Úlohy animátoriek sa výborne zhostili dievčatá z tried II. MŠB, III. MŠB a IV. MŠ pod vedením PaedDr. Stanislavy Hučkovej. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • ... a Slovo bolo u Boha

  Dňa 9. 2. 2017 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha. Našu školu úspešne reprezentovala Adriana Balagová z I. PL. V kategórii poézia - stredné školy získala 3. miesto. Blahoželáme!

 • Výnimočnosť vo vzdelávaní

  Naša škola, ako jediná v Trnavskom kraji, v spolupráci s Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých (TASPO) vytvára priestor na skvalitnenie vzdelávania žiačke so sluchovým postihnutím formou tlmočníka posunkovej reči vo vyučovacom procese. Cieľom tejto spolupráce je umožniť úspešnú sebarealizáciu a skvalitniť vzdelávanie žiačke s komunikačnou bariérou.

 • Superstar 2017

  Dňa 27.1.2017 sa v kine Hviezda konal už 17. ročník v speve populárnej piesne Superstar.
  I tentokrát sme boli úspešní. Víťazkou súťaže v kategórii stredných škôl sa stala Zuzana Antalová, I. MŠ. Jej spolužiačky sa zaslúžili o vynikajúcu atmosféru počas celej súťaže, čo v závere ocenili i organizátori a porota. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Trojkráľové požehnanie

  Dňa 18.1.2017, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-17 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat”  “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • Vianočný pozdrav

  Milí naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  prajeme vám požehnané Vianoce,  nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská  hviezda. Nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu  nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku.

   

 • Vianočná šou

  Dňa 12.12.2016 sme boli spoluorganizátormi 23. ročníka podujatia Vianočná šou pre deti základných škôl. Žiačky triedy III. MŠB pod vedením PhDr. Ondrejkovej organizačne zabezpečovali priebeh tejto aktivity.

 • "Aby mal človek k človeku bližšie"

  Adventné obdobie nás opäť inšpirovalo k realizácii charitatívneho predaja. V týchto dňoch môžete navštíviť City Arénu a kúpou našich výrobkov podporiť myšlienku spolupatričnosti a vzájomnej blízkosti. Výťažok z charitatívneho predaja bude odovzdaný Detskému domovu v Trnave. Ďakujeme

 • Vianočný koncert na Trojičnom námestí

  Dňa 9.12.2016 sme počas vianočných trhov na Trojičnom námesti mali možnosť opäť prezentovať vianočné koledy a piesne v podaní našich žiakov. Veríme, že sme týmito melódiami spríjemnili vianočnú atmosféru mesta.

 • - Obrázok 1

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria