Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 4484601

Termíny prijímacích skúšok

Štvrtok 17. 1. 2019

Vitajte na stránkach našej školy

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2019 (pondelok) v čase od 8.00 do 13.00.

  Tešíme sa na Vás!

 • Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 9. 1. 2019, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-19 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat” “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • Dňa 8. januára sme si slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, pripomenuli 50 rokov od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania, saleziána Titusa Zemana. Spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana je pre našu školu významná, keďže v našich priestoroch sa nachádza prvá kaplnka na svete, zasvätená tomuto mučeníkovi.

 • Vedenie SOŠ pedagogickej bl. Laury praje všetkým zamestnancom a žiakom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Dňa 11.12.2018 sa konalo krajské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala Adriana Balagová z III.PL triedy. Vo svojej kategórii získala prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola. K úspechu blahoželáme.

 • Na hodinách výtvarnej výchovy si žiaci I.MŠ, pod vedením PhDr. Václavovej, pripravili kreatívne tvorivé dielne, počas ktorých vytvorili zaujímavé vianočné pozdravy a darčeky pre svojich učiteľov.

 • Žiaci I.SV triedy spolu s ich triednou učiteľkou Mgr. Mršťákovou navštívili 7.12.2018 zariadenie pre seniorov BOHÚNKA v Jaslovských Bohuniciach, aby pomohli seniorom s predvianočnými prípravami. Spoločne ozdobili stromček a skrášlili priestory zariadenia, zahrali si rôzne hry. Vianočná nálada bola obohatená hrou na gitare a flaute.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa žiačky našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili prehliadky vianočnej Budapešti, kde si prezreli sakrálne pamiatky a navštívili trhy.

 • V priebehu mesiacov október a november sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek našim štvrtákom. Triedy IV.MŠB, IV.MŠA, IV.PL a IV.SV si pre svojich rodičov a pedagógov pripravili zaujímavý program, ktorým potvrdili svoju pripravenosť do sveta dospelých. Všetkým štvrtákom držíme palce pri maturitnom stole.

 • Dňa 10.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Žiakov zaujal námet i celkové spracovanie aktuálnej témy – virtuálneho sveta, v ktorom sa mládež často pohybuje a počas predstavenia si mohli overiť svoje vedomosti z anglického jazyka.

 • V piatok 7.novembra 2018 sa naše žiačky zúčastnili finálovej časti školských majstrovstiev okresu vo futsale, kde obsadili celkovo 4.miesto spomedzi všetkých trnavských stredných škôl. Gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 7.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy so zástupcami futbalového klubu FC Spartak Trnava. Besedu otvoril PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy a na zvedavé otázky našich žiakov odpovedali Erik Grendel, Andrej Kadlec, Matej Oravec a PR a Event manažér klubu Marek Ondrejka.

 • V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sa v priestoroch našej školy dňa 6.12.2018 uskutočnil Inovačný workshop, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u žiakov. Žiaci III.VS a III.PL sa počas piatich hodín zoznámili s technikou generovania nových nápadov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie. Zručnosti prezentovania predviedli pred vedením školy a zástupcami SIEA.

 • Žiačky III. MŠ triedy pripravili, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, program pre deti z MŠ Narcisová.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného požehnania adventného venca v Kaplnke bl. Titusa Zemana. Požehnanie viedol PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy.

 • Trieda I.MŠ si spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite pripravila ochutnávku zdravých koláčikov a dezertov. Nechýbali ani recepty na ich prípravu a maškrtní žiaci a učitelia.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala dňa 29.11.2018 aktuálnu Debatu za okrúhlym stolom, ktorej sa zúčastnili žiaci III.VS s Mgr. Mršťákovou. Debata sa venovala problematike sociálnej práce v oblasti starostlivosti o seniorov, svojimi príspevkami prispeli viacerí odborníci z danej oblasti.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V priebehu novembra sa dievčatá Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury zúčastnili Školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise a obsadili pekné tretie miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 30.11.2018 sme vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“. Pripomenuli sme si 1. december – Svetový deň boja proti AIDS a vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi trpiaci vírusom HIV a ochorením AIDS. Táto praktická aktivita nadviazala na odborné prednášky, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s lektorkami RÚVZ.

 • Dňa 22. novembra 2018 sme privítali v priestoroch našej školy všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Návštevníci mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a aktívne sa zúčastniť zážitkových vzdelávacích aktivít, ktoré pripravili žiaci jednotlivých študijných odborov.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiačky III.VS triedy sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v Zariadení pre seniorov v Trnave, v ktorom svojou prítomnosťou a ochotou pomáhať spríjemnili seniorom Katarínsku zábavu.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 16.11.2018 žiaci tretích ročníkov oficiálne privítali prvákov na pôde našej školy. Témy imatrikulácií boli aj tento rok rozmanité. Budúce učiteľky MŠ museli získať triedny poklad z rúk nemilosrdných pirátov, sociálno-výchovní pracovníci navštívili nemocnicu, v ktorej boli diagnostikované ich motorické a jazykové schopnosti a pedagogickí asistenti sa ocitli v školskom roku 1987/88 a zažili retro výučbu.

 • Dňa 21.11.2018 sme sa zúčastnili 9. ročníka verejnej prezentácie záujmovo-umeleckej činnosti žiakov a klientov špeciálnych základných škôl. Do programu prispeli hudobným číslom žiaci odboru MŠ a žiaci odboru PA, PL si vyskúšali prácu pedagogického asistenta s hendikepovanými deťmi.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 15.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesto získala Andrášiková Monika, druhé miesto Schmidtová Tereza a tretie miesto Havadejová Simona. Dňa 20.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prvé miesto a postup do obvodného kola získala Patrícia Šturdíková, druhé miesto Zuzana Antalová a tretie miesto Soňa Vranovičová. Víťazom blahoželáme.

 • V pondelok 12. novembra 2018 sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začala tradičná Trnavská novéna, ktorá nadväzovala na biskupskú synodu a venovala sa téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Žiaci a pedagógovia našej školy sa zúčastnili sv. omše dňa 19. 11. 2018 o 10.00 hod., ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Kornélia Ivanová, žiačka IV.SV sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia „Súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018“, ktoré sa konalo 8.11.2018 v Bratislave. Kornélia si z rúk veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky prevzala certifikát a zúčastnila sa slávnostnej recepcie organizovanej „Nadáciou Hannsa Seidela“.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Pedagogika trochu inak. Ako? V Bratislave 8.11.2018 si žiačky a žiaci tried I.MŠ, I.SV a II.PA prišli na svoje počas knižného veľtrhu. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Bibliotéku podnetne doplnila výstava vzdelávania a didaktickej techniky so zameraním na prezentáciu nových, moderných a inovačných učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V utorok 13. novembra si štrnásť žiakov z triedy III. PL otestovalo svoje logické myslenie a informatické zručnosti v medzinárodnej súťaži iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Volovár, Balagová, Nemčicová a Vojteková.

 • V aktivite, ktorú sme začali v minulom školskom roku, pokračujeme. V tomto školskom roku na projekte organizovanom Slovenským červeným krížom, ktorý je určený pre deti v materských školách, s názvom „Dorotka a jej priatelia“, aktívne participujú žiačky z triedy 2. MŠ Frederika Š., Laura U., Lívia A., Sophia G., Linda F., Aneta M., Vanesa R. a Natália S.

 • Dňa 6. novembra 2018 sa žiaci I. MŠ zúčastnili filmového festivalu, počas ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavostí o odpadoch, recyklácii, ochrane stromov, šetrení energie a životného prostredia.

 • V dňoch 25. - 26. októbra sa naši žiaci Samuel Marko a Filip Korec z triedy III. PL zúčastnili dynamickej diskusie spolu s ďalšími mladými ľuďmi, na ktorej mali možnosť hovoriť o veciach, ktoré by radi zmenili v meste Trnava.

 • Žiaci 4. SV sa v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili dňa 13. septembra na akcii „Dni zdravia“, kde si dali odmerať krvný tlak, cukor v krvi a BMI. Tiež boli „preskúšané“, či vedia, ktoré potraviny sú zdravé.

 • Ako písať „maturitné práce“ a kde začať? Predsa v knižnici. Štvrtáčky – maturantky, študujúce odbor sociálno-výchovný pracovník, si aktívne preskúšali vyhľadávanie v On–line katalógu Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V knižnici získali aj informácie, ktoré uplatnia pri písaní ich odborných ročníkových prác.

 • Odborná prax v odbore sociálno-výchovný pracovník prebieha aj formou exkurzií. V tomto školskom roku sme so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka, navštívili denné zariadenie pre klientov s Autizmom na Borovej. Atmosféra v „Ôsmom svetadieli“ bola veľmi príjemná. Informácie, ktoré sme sa dozvedeli, rozšírili naše poznatky.

 • Dňa 12. 10. 2018 školský dvor zaplnili žiaci všetkých ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pod vedením PaedDr. Gombíkovej predviedli rytmicko-pohybovú skladbu "Svet, ktorý nie je na mapách". Voľba ich pestrofarebného oblečenia nebola náhodná. Pomohla zvýrazniť hlavnú myšlienku projektu - hoci sme rozdielni, vo svojej podstate sme všetci rovnakí.

 • Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Európsky týždeň športu, ktorého cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Školský dvor sa premenil na športovisko, kde za koordinácie telocvikárov PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika mali žiaci a učitelia možnosť zahrať si bedminton, stolný tenis, florbal, softtenis, zacvičiť step-aerobik a tiež využiť vonkajšie posilňovacie stroje. Dnes nešlo o víťazstvo, ale o radosť z pohybu.

 • Dňa 26. 9. 2018 sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov formou zážitkových aktivít a rozhovorov. Cieľom bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť a porozumenie.

 • Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Vďaka príspevkom, ktoré vyzbierali, sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

 • V dňoch 17. - 19. septembra 2018 sa žiaci z tried III.PL a III.MŠ zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia vo Svätom Jure, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch po lesoch Malých Karpát, ale tiež upevnili triedne a medzitriedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej opekačke. V závere kurzu mali žiaci možnosť pod vedením Mgr. Lančaričovej preveriť základy poskytovania prvej pomoci. Z kurzu si žiaci a ich učiteľky odniesli veľa krásnych zážitkov a dobrú náladu.

 • V dňoch 12. - 14. septembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu v priestoroch trnavskej plavárne Zátvor. Pod vedením plaveckej inštruktorky si osvojili techniku plaveckých spôsobov a zlepšovali efektivitu, vytrvalosť, silu a rýchlosť plávania.

 • Dňa 6.9.2018 sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili "Športového dňa", ktorého cieľom bolo podporiť zdravie a zdravý životný štýl. Aktivita sa skladala zo športových pohybových činností a teoreticko-praktickej prednášky o poskytovaní prvej pomoci.

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Dňa 3. 9. 2018 sa z dôvodu komplexnej rekonštrukcie ulice Jána Hollého žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMA - 11. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMB - 13. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMA - 18. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMB - 20. 9. 2018 o 14.00 h

 • 7649_N_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 30. augusta 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • Prázdniny

  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

 • V šk. roku 2018/2019 plánujeme realizovať experimentálne overovanie študijného odboru majster odbornej výchovy. Základné informácie o štúdiu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Záujemcovia o štúdium zašlú prihlášku na adresu školy do 31. júla 2018. Prijímací pohovor sa bude konať dňa 28. augusta 2018.

  Základné údaje o štúdiu.pdf

  Prihláška.pdf

 • Na veku záleží

  Blahoželáme Kornélii Ivanovej z triedy III.SV k získaniu 2. miesta v celoslovenskej súťaži Na veku záleží. Cieľom súťaže bolo vytvoriť krátke video s témou zamedzenia dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým.

 • Dňa 5.6.2018 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 8. ročníka súťaže Buzalkova Trnava s témou Vystúp z davu s Titusom. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Šipková, IV. MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 1. miesto Zuzana Antalová a 3. miesto Júlia Štefaniaková, žiačky II.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria