Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Právne informácie

Počet návštev: 7380212

Štvrtok 18. 8. 2022

Pomaturitné štúdium

Termíny prijímacích skúšok:

24. jún 2022

7691 N majster odbornej výchovy

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

22. - 23. jún 2022

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

 

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • Prajeme všetkým krásne, slnečné a požehnané prázdniny. Tešíme sa na vás v septembri 2022!

 • Pri príležitosti ukončenia školského roka sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša Te Deum, ktorú celebroval vdp. Peter Mikula. Vo svojej kázni nám predstavil odkaz odvahy svätého Petra a Pavla aktuálny aj v dnešnej dobe. Atmosféru slávnosti zvýraznil školský zbor pod vedením p. učiteľky Cuninkovej.

 • V mesiaci jún absolvovali naši žiaci viaceré zaujímavé výlety a exkurzie ako návštevu zámkov v Schlosshofe a v Budmericiach, túru a návštevu zrúcaniny kláštora Katarínka v Dechticiach. Prírodné kúpalisko a areál v Kamennom Mlyne využili nielen na oddych, ale aj na športové aktivity.

 • Od 1.6.2022 si žiaci prvých až tretích ročníkov môžu prolongovať kartu ISIC v kancelárii č.130 alebo prostredníctvom SMS, alebo prostredníctvom platformy UBIAN.

  SMS_prolongacia_2022_mail.pdf

  UBIAN_prolongacia_2022_mail.pdf

 • Budúci sociálno-výchovní pracovníci a opatrovatelia absolvovali kurz na ochranu života a zdravia, ktorý prebiehal v Bojniciach, Nitrianskom Rudne a Trnave. Žiaci mali možnosť zažiť edukačné aktivity zamerané na ochranu prírody, životného prostredia a biodiverzity, zároveň si preverili orientáciu v teréne a základy prvej pomoci.

 • V školekej kaplnke bl. Titusa Zemana sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. V homílii vyzdvihol veľkosť Kristovej lásky, ktorá sa prejavila v dare Eucharistie.

 • Naše žiačky sa opakovane zapojili do súťaže Buzalkova Trnava, ktorej tohtoročná téma bola Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia. V kategórii výtvarných prác získala prvé miesto Stela Držíková z triedy III.MŠ, druhé miesto obsadila Patrícia Šturdíková z triedy IV.MŠ a v kategórii literárnych prác nás úspešne reprezentovala Nikola Šestáková z triedy I.PA, ktorá získla druhé miesto. Dievčatám gratulujeme!

 • Trieda III.PA sa zúčastnila kurzu na ochranu života a zdravia a spolu s triednou učiteľkou Ing. Dagmar Hýllovou a s Mgr. Andreou Krendželákovou si pozreli krásy Vysokých Tatier. Navštívili Hrebienok, Bílikovu chatu a osviežili sa pri Dlhých vodopádoch.

 • Oznamujeme prihláseným uchádzačom, že pozvánky na prijímacie skúšky sme zaslali na e-mailové adresy uvedené v prihláškach. V prípade, že Vám pozvánka nebola doručená, prosíme kontaktujte nás na adamikova@pasa.sk alebo 0911 792 522.

 • Riaditeľ školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v študijnom odbore:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

 • Žiaci a pedagógovia našej školy mali príležitosť ochutnať typické jedlá rôznych krajín a spoznať zaujímavosti jednotlivých kultúr, prostredníctvom projektu Festival kultúrnej rozmanitosti, ktorý pripravili žiaci z tried I.VS a III.VS.

 • V dňoch od 30. 5. 2022 sa žiačky III.MŠ zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia. S triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou a PhDr. Ivanou Václavovou navštívili Štrbské pleso, Skalnaté pleso, prešli tatranskú magistrálu na Hrebienok. Očarila ich krása Studeného potoka a vodopádov, neobišli ani Reinerovu útulňu. V Starom Smokovci navštívili zážitkovú prehliadku Tatry vnútri, ktorá im sprostredkovala všetky krásy našich veľhôr interaktívnou formou. Cieľ kurzu, rozvoj prírodovedných kompetencií, bol s určitosťou splnený.

 • Budúci pedagogickí asistenti z triedy III. PA sa zapojili do tvorivých aktivít pre deti zo základných a materských škôl, ktoré boli pripravené Centrom voľného času v Trnave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

 • BodyImage, sebavnímanie a poruchy príjmu potravy

  Dňa 31. 05. 2022 sa žiaci 2. a 3. ročníka odboru pedagogický asistent zúčastnili besedy, ktorá reagovala na aktuálne spoločenské témy ako BodyImage, sebavnímanie a poruchy príjmu potravy. Aktivita bola realizovaná v spolupráci s odbornými zamestnancami z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trnave.

 • V pondelok 30. mája 2022 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M. Maturanti v závere slávnosti poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďalšom živote.

 • Pri príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého, katolíckeho kňaza a mučeníka, sa v školskej kaplnke konala svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Súčasťou slávnosti bolo požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého. Sprievodný program, ktorý pripravili žiaci našej školy, nám ponúkol možnosť precítiť zjednotenie kultúry a viery.

 • Žiaci štvrtých ročníkov sa v piatok 13.5.2022 rozlúčili so svojimi kamarátmi, pedágógmi a vedením školy, pochválili sa maturitnými tablami a vo všetkých triedach ukázali silu svojich hlasiviek a rapkáčov. Maturantom prajeme veľa šťastia!

 • Žiačka našej školy, Janka Uherčíková z triedy IV.MŠ, sa zúčastnila 2. kola ženskej ligy vo vzpieraní, kde sa jej podarilo vzoprieť 58 kg v trhu a 77 kg v nadhode. Najbližšie Janku čakajú Majstrovstvá Slovenska juniorov a na nich sa pokúsi obhájiť titul majsterky z minulého roka. Držíme jej palce!

 • Naše žiačky Rebeka Macháčová, Jarmila Hučková, Sofia Csadiová, Saša Derzsiová, Soňa Strnádelová, Tamara Kovárová, Lenka Bieliková a Petra Danková sa v dňoch 28. a 29. apríla 2022 zúčastnili Župnej olympiády v atletických disciplínach a aerobiku. Úspešne nás reprezentovala Natália Matulová z triedy II.MŠ, ktorá obsadila prvé miesto v hode oštepom, druhé miesto v hode diskom a tretie miesto v hode guľou. Úspešná bola aj Bianka Paulusová z triedy III.MŠ, ktorá obsadila tretie miesto v aerobiku. Gratulujeme!

 • Dňa 28.4.2022 sa žiaci III.VS ako dobrovoľníci zapojili do projektu, ktorý pomáha onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Ďakujeme za aktívnu účasť!

 • Pri príležitosti Dňa Zeme sa na škole uskutočnil SWAP a žiaci druhých ročníkov si pozreli dokmentárny film s environmentálnou témou, po ktorom nasledovala diskusia. Mnohí žiaci si uvedomujú limity našej planéty a problematiku nadprodukcie, preto sa aktívne zapojili do výmeny oblečenia a kníh. Ďakujeme!

 • Začiatkom apríla prebiehalo v triedach I.VS a III.VS zážitkové učenie zamerané na rozvoj sociálnych, jazykových a komunikačných zručností prepojených s témou wellbeningu. Naši žiaci a pedagógovia sa v praxi presvedčili, ako tieto aktivity pozitívne ovplyvňujú proces vzdelávania a atmosféru v triede.

 • Návšteva Skládky odpadu v Trnave ovplyvnila pohľad žiakov III.PA na spracovávanie, triedenie a využitie odpadu. Prostredníctvom priameho a bezprostredného zážitku si uvedomili dôležitosť správneho separovania a náročnosť práce s odpadom. Pod vplyvom exkurzie sa rozhodli aktívnejšie zapojiť do ochrany životného prostredia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria