Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava

  doručovacia adresa:
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajňa stravy


Právne informácie

Počet návštev: 4061242

Piatok 19. 1. 2018

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 • Vedenie PASA praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 (štvrtok).

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov privítali prvákov na spoločných imatrikuláciách. Témy boli rozmanité. Pedagogickí asistenti boli pozvaní na pyžamovú párty, kde vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Učiteľky MŠ sa ocitli na pevnosti Boyard, kde skúsené tretiačky overovali ich fyzickú a psychickú zdatnosť, zmysel pre fair-play, spoluprácu, ale i tvrdú disciplínu. Sociálno-výchovní pracovníci si vybrali tému, ktorá priamo súvisí s ich študijným odborom. Nadobudli tak prvé praktické skúsenosti. Bol to deň plný zábavy a smiechu.

 • Dňa 15.11.2017 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov odboru sociálno-výchovný pracovník, pod vedením Dr. Dudžákovej a Dr. Lukáčovej, zúčastnili odbornej exkurzie v Domove sociálnych služieb Humánum v Zavare. Jej cieľom bolo získavanie primárnych vedomostí a zručností sociálno-výchovného charakteru, ako aj zvyšovanie potenciálu praktického vzdelávania.

 • Žiaci našej školy, pod vedením Dr. Michálekovej a Ing. Hýllovej, sa zúčastnili súťaže Mladý prekladateľ 2017, v ktorej si reálne vyskúšali prácu prekladateľa a konfrontovali si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Naši žiaci pod vedením PhDr. Jamrichovej a Mgr. Zajacovej sa zapojili do Súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017. Za svoj krátky film získali mimoriadny úspech - účasť vo finále. Čakáme na výsledok a držíme im palce.

 • Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším. Aj naši žiaci sa zúčastnili viacerých hudobných aktivít pre seniorov. Pripraveným kultúrnym programom pod vedením učiteľa Mgr. Petra Masaroviča a učiteľky PhDr. Pavlíny Cuninkovej, im spríjemnili pobyt v zariadeniach pre seniorov v Trnave a Šelpiciach.

 • 18. 10. 2017

  Dnes 18. októbra 2017 o 9.00 hod. sme sa pripojili do modlitby ruženca za pokoj vo svete pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime.

  S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

 •  

  Dňa 25. októbra 2017 sme otvorili dvere našej školy pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Žiaci aj rodičia sa dozvedeli základné informácie o študijných odboroch, mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a zúčastniť sa zážitkových vzdelávacích aktivít. Sme radi, že ste nás navštívili. 

  Dňa 28. 11. 2017 budeme naše študijné odbory prezentovať na výstave "Kam na strednú školu 2017" v Mestskej športovej hale v Trnave.

  Tešíme sa na Vás.

 • V termíne 27.9. - 29.9.2017  žiaci III. MŠB s triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou absolvovali v krásnom prostredí Malej Fatry v Terchovej Kurz na ochranu života a zdravia. Počas kurzu spoznali históriu Terchovej, malebnú prírodu Jánošíkových dier či Malého Rozsutca, čaro a krásu Vrátnej doliny i povesti o slávnom slovenskom zbojníkovi. Aktivity boli nasmerované tak, aby žiakom poskytli teoretické vedomosti a praktické zručnosti, formujúce ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí a ochrany prírody.

 • V dňoch 23. - 29. 8. 2017 sa v Prahe konali Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe. Blahoželáme našej žiačke Márii Koreňovej z  III. MŠB triedy, ktorá so súborom Sašetky z Hlohovca obsadila I. miesto a stali sa tak majsterkami sveta v tomto športe.

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ, II. PŠŠ    11. 9. 2017 o 14.00 h

  I. PMA, II. PMA   12. 9. 2017 o 14.00 h

  I. PMB, II. PMB   14. 9. 2017 o 14.00 h

 • Milí žiaci a rodičia,

  školský rok  2017/2018 slávnostne otvoríme dňa 4. septembra 2017 sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod. Žiaci všetkých ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.45 h pred katedrálou.

  Tešíme sa na Vás!

 • Výsledné poradie prijatých uchádzačov:

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7649_N_vysledky_prijimacej_skusky_2017_2018.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov: 30. 08. 2018   8.00 - 18.00 h

 • Oznamujeme Vám, že sme sa presťahovali do nových priestorov na ulici J. Hollého 9.

  Úradné hodiny:  9.00 - 11.30 h

  Telefonický kontakt:

  0911 792 522 (zástupkyne riaditeľa školy)

  (pevné linky nie sú k dispozícii)

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava

  doručovacia adresa:
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajňa stravy


Fotogaléria