Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 4738485

Termíny prijímacích skúšok

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 24. jún 2019

7518 Q špeciálna pedagogika - 25. jún 2019

7691 N majster odbornej výchovy - 26. jún 2019

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 26. jún 2019

Nedeľa 25. 8. 2019

Pomaturitné štúdium

7691 N majster odbornej výchovy

Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

Prihlášku na štúdium zašlite najneskôr           do 31. mája 2019.

Vitajte na stránkach našej školy

 • Hurá na prázdniny


  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

  Úradné hodiny počas letných prázdnin:

  od 8.7 do 10.7.2019 v čase 9.00 - 12.00 hod.

  od 26.8 do 28.8.2019 v čase 8.30 - 12.30 hod.

 • Predĺženie platnosti preukazu ISIC/EURO 26

  Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020 nie je pre nasledujúci školský rok 2019/2020 platný a preto nebude možné využívať jeho výhody. Platnosť preukazu sa obnovuje nalepením známmky ISIC v hodnote 10 €. Na škole si ju môžete objednať len v období od 1.6.2019 do 31.10.2019.

 • Dňa 14. júna sa žiaci našej školy spolu so svojimi predagógmi zúčastnili koncertu Detského zboru Budapeštianskeho rozhlasu pod vedením dirigenta Soma Dinyés, ktorý sa konal v koncertnej sále Marianum v Trnave.

 • 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7518 Q špeciálna pedagogika

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 27. augusta 2019 od 8.00 do 18.00 hod.

 • Počas pôstneho obdobia žiaci našej školy reagovali na výzvu riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M a zapojili sa do zbierky konzervovaného jedla určeného pre bezdomovcov, o ktorých sa stará Spoločnosť Misionárok Lásky v Petržalke. Podarilo sa nám vyzbierať 19,5 kg cestovín, 5 kg ryže, 84 kusov konzeriev, 22 sáčkových polievok, rôzne cereálie, strukoviny, cukor a cukrovinky. Vyzbierané potraviny Sestrám Matky Terezy odovzdal PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

 • Trieda II.SV si dňa 21.6.2019 pod vedením Mgr. Daniely Lančaričovej pripravila tvorivé dielne pre seniorov v zariadení Svetlo v Trnave. Pri práci s klientami si žiaci overili teoretické vedomosti v praxi a spríjemnili dopoludnie seniorom v tomto zariadení.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 18.6.2019 sa trieda II. SV spolu s pedagogickou asistentkou Mgr. Veronikou Harvanovou a Mgr. Danielou Lančaričovou, koordinátorkou výchovy pre ľudské práva, zúčastnili výstavy obrazov “Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť” v západnom krídle radnice. Žiaci mali možnosť porozumieť problematike ľudských práv prostredníctvom umeleckého zážitku.

 • V dňoch 5. - 7. júna 2019 sa žiaci triedy III.VS zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v Liptovskom Hrádku, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch, ale tiež upevnili triedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej grilovačke.

 • Dňa 3.6.2019 po slávení sv. omše v Kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia súťaže Buzalkova Trnava. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Balagová z triedy III.PL, 3. miesto Sabína Žembery z triedy I.MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 2. miesto Zuzana Antalová z triedy III.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 7.6.2019 sa žiačky III. MŠ zúčastnili verejnej zbierky “Belasý motýľ”, určenej na pomôcky pre deti a dospelých so svalovou dystrofiou a iným nervovosvalovým ochorením spojená s osvetou o týchto ochoreniach. Naši žiaci vyzbierali 1741,96 € a prispeli tak k úspešnému priebehu zbierky.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Vo štvrtok 6. júna sa žiaci z tried II.MŠ, III.MŠ a III.PL, v spolupráci so ZMOS, zúčastnili Športových hier pre deti základných škôl trnavského regiónu, ktoré sa uskutočnili v Jaslovských Bohuniciach. Na podujatí pôsobili ako animátori, mali tak možnosť uplatniť svoje vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V utorok deti z MŠ na Hodžovej ulici v Trnave zažili Deň plný radosti. Ten pre ne pripravili pod vedením PaedDr. Evy Gombíkovej žiačky III.MŠ triedy. Rozprávkové bytosti v podobe víly, Snehulienky, vodníka ich privítali na školskom dvore, ktorý bol plný prekvapení. Popoludnie zakončili spoločným tančekom s adekvátnym názvom „Super deti“.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V pondelok 27 mája 2019 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • 7670 M pedagogický asistent

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 21. mája 2019 (utorok) od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • Dňa 16. mája sa konala konferencia Trinásta komnata, ktorej ústrednou témou bolo dobrovoľníctvo ako cesta obohacovania. Usporiadateľom konferencie bol Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s Domovom sociálnych služieb pre dospelých v Zavare a občianskym združením Navzájom lepší. Záštitu nad podujatím prevzal trnavský župan Jozef Viskupič.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Počas dvoch dní sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili zážitkovej aktivity, ktorá bola realizovaná koordinátorom pre informatizáciu Mgr. Katarínou Zajacovou a týkala sa prevencie kyberšikany. Samostatnou aktivitou a dialógom žiaci dokázali identifikovať reálne príčiny, dopady a priebeh šikanovania.

 • Žiačky z triedy II.MŠ si prostredníctvom zážitkového vyučovania upevnili vedomosti o Európskej únii a tvorivými aktivitami priblížili jej význam všetkým žiakom školy.

 • V piatok 10.5.2019 sa žiaci štvrtých ročníkov prezentáciou maturitných tabiel a veselým spevom, ktorý sa niesol celou školou, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Čaká ich týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti - maturitná skúška. Želáme im veľa síl a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Počas oslavy patrónky našej školy vyhlásil riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M. výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo zachytiť na plátno portrét blahoslavenej Laury. Z množstva prác boli riaditeľom školy ocenené štyri najzaujímavejšie maľby, ktorých autorkami sú žiačky z tried I.MŠ, II.SV a III.MŠ. K úspechu blahoželáme!

 • Dňa 2.5.2019 si trieda I.MŠ spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite pripravila ochutnávku zdravých pokrmov vhodných na desiatu.

 • Naše žiačky získali na Župnej olympiáde stredoškolskej mládeže vo futbale skvelé 1. miesto, vyhrali všetky zápasy, a dokonca neinkasovali ani gól. Najlepšou brankárkou sa stala Laura Uhlíková, najlepšou strelkyňou Dominika Vargová a víťazný pohár prevzala kapitánka družstva Lucia Šimončičová. Dievčatám gratulujeme!

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 26.apríla sa žiačky z triedy II.MŠ zúčastnili súťaže organizovanej Územným spolkom SČK v Trnave, ktorá bola určená žiakom základných škôl a preverovala znalosti päťčlenných tímov, v oblasti poskytovanie prvej pomoci. Naše žiačky profesionálne zvládli svoju úlohu rozhodkýň, na ktorú sa aktívne pripravovali pod vedením PhDr. Angeliky Dudžákovej, PhD., MPH na krúžku prvej pomoci.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V triede II.MŠ prebiehala 28. marca hodina biológie a starostlivosti o zdravie netradičným spôsobom. Žiačky si precvičili a potrápili svoje chuťové poháriky.

 • Žiaci našej školy sa v dňoch 8. 4. – 12. 4. zúčastnili poznávacieho zájazdu do Talianska, počas ktorého spoznali kolísku renesancie – Florenciu, Rím a Vatikán. V hlavnom meste navštívili historické pamiatky ako Koloseum, Rímske fórum a pocítili neopakovateľnú atmosféru mesta.

 • Žiačky III. SV triedy si pripravili pre klientov ZPS v Trnave cestovateľský workshop. Mnohí z klientov, ktorí už nemôžu cestovať, spoznávali krásy Slovenska formou prezentácie a tvorivých aktivít.

 • Dňa 5.4.2019 sa žiaci I. MŠ zúčastnili divadelného predstavenia “Kopanec” v Divadle Jána Palárika v Trnave. Príbeh, ktorý vznikol podľa skutočnej udalosti, zobrazuje aktuálnu spoločenskú tému – boj s extrémizmom. Po predstavení sa uskutočnila beseda s psychológom, tvorcami a predstaviteľmi hlavných postáv. Beseda a divadelná hra otvárajú naliehavú potrebu po ľudskosti, pochopení, súcite a tolerancii v našom živote.

 • CVČ Kalokagatia každoročne organizuje Majstrovstvá okresu vo florbale stredných škôl. V piatok 22.3.2019 nás na týchto majstrovstvách úspešne reprezentovali naše žiačky a vybojovali tretie miesto. K dosiahnutému úspechu gratulujeme.

 • 7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (po náhradnom termíne)

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 (streda) od 8.00 do 18.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.(odvolanie pri neprijatí na štúdium).

 • Žiaci tried I.MŠ, II.SV, III.MŠ a IV.MŠA vyjadrili svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom obutím ponožiek rôznych farieb.

 • Dňa 6.3.2019 na sviatok Popolcovej stredy sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M. Prostredníctvom podobenstiev priblížil žiakom význam a posolstvo pôstneho obdobia, potrebu každodennej modlitby a práce na sebe. V závere svätej omše riaditeľ školy vyzval všetkých prítomných, aby sa zapojili do zbierky konzervovaného jedla určeného ľuďom bez domova.

 • Žiačky triedy III.MŠ si pripravili pestrý karnevalový program pre deti z materskej školy. Spoločne zažili príjemné dopoludnie plné tanca, hier a rozprávkových bytostí, ktoré zachytili na videozáznam.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiačky z tried II.MŠ a III.VS sa zúčastnili exkurzie na Krajskom operačnom stredisku v Trnave, v priebehu ktorej sa bližšie oboznámili s prácou operátorov na linke tiesňového volania a mali možnosť vidieť ukážky poskytovania prvej pomoci, ktoré si následne aj vyskúšali.

 • 20. 2. 2019 sa priestory MŠ Angely Merici premenili na zázračnú krajinu plnú čarovných bytostí. Deti sa spolu s kamarátkami z III. MŠ triedy zahrali, zabavili, vytancovali dosýta, ale tiež sa naučili, že najväčším kúzlom je priateľstvo a súdržnosť.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 15. 2. 2019 v Mestskej športovej hale v Trnave prebiehal už 10. ročník Festivalu hier. Pri hracích stoloch a atrakciách sa prestriedalo rekordných 775 detí zo základných škôl. Svetom spoločenských hier ich trpezlivo sprevádzali animátorky z tried III. MŠ a IV. MŠB.

 • V piatok pätnásteho februára mali žiaci našej školy možnosť zažiť simulované Študentské voľby prezidenta SR 2019, ktoré boli zrealizované Žiackou školskou radou v spolupráci s organizáciou Pre Stredoškolákov. Cieľom aktivity bolo dať mladým ľuďom priestor na vyjadrenie svojho názoru, zvýšiť záujem o verejné dianie a podporiť občiansku zodpovednosť. Študentské voľby sú apolitický projekt, ktorý prostredníctvom zážitkového vzdelávania vychováva k aktívnemu občianstvu.

 • V priestoroch našej školy bol dňa 12.2.2019 usporiadaný workshop, zameraný na problematiku extrémizmu, populizmu, totalizmu a prezidentských volieb 2019. Na aktivite sme spolupracovali s organizáciou Pre Stredoškolákov a zúčastnili sa ho žiaci z tried II.PA a II.SV. Tento workshop bol iniciálnou aktivitou ku dňu 15.2.2019, počas ktorého budú na našej škole prebiehať Študentské voľby prezidenta SR 2019.

 • Dňa 11.2.2019 sme v spolupráci s Radou mládeže Trnavského kraja a Trnavskou univerzitou zrealizovali interaktívnu prednášku, pod vedením Mgr. et Mgr. Anny Sádovskej, PhD., na tému „Dôsledky nenávistných prejavov v spoločnosti ako aj príslušnosti k minorite spoločnosti“, ktorá žiakov tried II.PA a II.SV veľmi zaujala.

 • 30.1.2019 sa v Gymnastickej telocvični Věry Čáslavskej v Trnave uskutočnil aerobik pre žiakov stredných škôl.Tejto zaujímavej športovej aktivity, zameranej na naplnenie cieľov Národného akčného plánu boja proti obezite, sa zúčastnili žiaci I.MŠ spolu s triednou učiteľkou PhDr. Alexandrou Ondrejkovou.

 • Deň otvorených dverí

  Milí žiaci, vážení rodičia a výchovní poradcovia, srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4. februára 2019 (pondelok) v čase od 8.00 do 13.00.

  Tešíme sa na Vás!

 • Naša žiačka Kristína Funková je v mene spoločnosti STAR production, s.r.o., ako vyhlasovateľa ankety Slovenka roka, nad ktorou prebral záštitu prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska, nominovaná v kategórii Šport v čitateľsko-diváckej ankete Slovenka roka 2019. Blahoželáme!

 • Dňa 22. januára sme si svätou omšou pripomenuli a uctili patrónku našej školy - blahoslavenú Lauru Vicuňu. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M zážitkovou formou poukázal na odkaz blahoslavenej Laury pre mladých, ktorý znie: LÁSKA, AKTUÁLNOSŤ, ÚCTA, RADOSŤ a ADORÁCIA. Riaditeľ našej školy podporuje rozvoj talentov všetkých žiakov, vzhľadom na to ich v závere slávnosti vyzval, aby na plátno namaľovali portrét blahoslavenej Laury.

 • V dňoch 15. až 19. januára sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili Lyžiarskeho výcvikového kurzu na území Hornej Oravy. Okrem prírodnej scenérie si žiaci užili wellness, diskotéku a prechádzku po okolí.

 • V Kalokagatii – centre voľného času sa v stredu 16. januára uskutočnilo Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Za našu školu sa olympiády zúčastnila Zuzana Antalová z triedy III.MŠ, ktorej ďakujeme za reprezentáciu.

 • Riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M celebroval slávnostnú svätú omšu v priestoroch Kaplnky bl. Titusa Zemana pre členov Denného centra seniorov pri KJS v Trnave. Po svätej omši predseda denného centra Jozef Kramár vyzdvihol vo svojom príhovore dôležitosť spolupráce žiakov a seniorov a zároveň poukázal na odkaz života blahoslaveného Titusa Zemana.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 9. 1. 2019, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-19 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat” “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • Dňa 8. januára sme si slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, pripomenuli 50 rokov od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania, saleziána Titusa Zemana. Spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana je pre našu školu významná, keďže v našich priestoroch sa nachádza prvá kaplnka na svete, zasvätená tomuto mučeníkovi.

 • Vedenie SOŠ pedagogickej bl. Laury praje všetkým zamestnancom a žiakom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Dňa 11.12.2018 sa konalo krajské kolo súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy. Našu školu veľmi úspešne reprezentovala Adriana Balagová z III.PL triedy. Vo svojej kategórii získala prvé miesto a postúpila do celoslovenského kola. K úspechu blahoželáme.

 • Na hodinách výtvarnej výchovy si žiaci I.MŠ, pod vedením PhDr. Václavovej, pripravili kreatívne tvorivé dielne, počas ktorých vytvorili zaujímavé vianočné pozdravy a darčeky pre svojich učiteľov.

 • Žiaci I.SV triedy spolu s ich triednou učiteľkou Mgr. Mršťákovou navštívili 7.12.2018 zariadenie pre seniorov BOHÚNKA v Jaslovských Bohuniciach, aby pomohli seniorom s predvianočnými prípravami. Spoločne ozdobili stromček a skrášlili priestory zariadenia, zahrali si rôzne hry. Vianočná nálada bola obohatená hrou na gitare a flaute.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa žiačky našej školy so svojimi pedagógmi zúčastnili prehliadky vianočnej Budapešti, kde si prezreli sakrálne pamiatky a navštívili trhy.

 • V priebehu mesiacov október a november sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek našim štvrtákom. Triedy IV.MŠB, IV.MŠA, IV.PL a IV.SV si pre svojich rodičov a pedagógov pripravili zaujímavý program, ktorým potvrdili svoju pripravenosť do sveta dospelých. Všetkým štvrtákom držíme palce pri maturitnom stole.

 • Dňa 10.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Žiakov zaujal námet i celkové spracovanie aktuálnej témy – virtuálneho sveta, v ktorom sa mládež často pohybuje a počas predstavenia si mohli overiť svoje vedomosti z anglického jazyka.

 • V piatok 7.novembra 2018 sa naše žiačky zúčastnili finálovej časti školských majstrovstiev okresu vo futsale, kde obsadili celkovo 4.miesto spomedzi všetkých trnavských stredných škôl. Gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Dňa 7.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili besedy so zástupcami futbalového klubu FC Spartak Trnava. Besedu otvoril PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy a na zvedavé otázky našich žiakov odpovedali Erik Grendel, Andrej Kadlec, Matej Oravec a PR a Event manažér klubu Marek Ondrejka.

 • V spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou sa v priestoroch našej školy dňa 6.12.2018 uskutočnil Inovačný workshop, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u žiakov. Žiaci III.VS a III.PL sa počas piatich hodín zoznámili s technikou generovania nových nápadov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie. Zručnosti prezentovania predviedli pred vedením školy a zástupcami SIEA.

 • Žiačky III. MŠ triedy pripravili, pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša, program pre deti z MŠ Narcisová.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 3.12.2018 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného požehnania adventného venca v Kaplnke bl. Titusa Zemana. Požehnanie viedol PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M, riaditeľ školy.

 • Trieda I.MŠ si spolu s triednou učiteľkou PhDr. Ondrejkovou, koordinátorkou pre zdravý životný štýl a boj proti obezite pripravila ochutnávku zdravých koláčikov a dezertov. Nechýbali ani recepty na ich prípravu a maškrtní žiaci a učitelia.

 • Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala dňa 29.11.2018 aktuálnu Debatu za okrúhlym stolom, ktorej sa zúčastnili žiaci III.VS s Mgr. Mršťákovou. Debata sa venovala problematike sociálnej práce v oblasti starostlivosti o seniorov, svojimi príspevkami prispeli viacerí odborníci z danej oblasti.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V priebehu novembra sa dievčatá Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury zúčastnili Školských majstrovstiev okresu v stolnom tenise a obsadili pekné tretie miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 30.11.2018 sme vytvorili „ŽIVÚ ČERVENÚ STUŽKU“. Pripomenuli sme si 1. december – Svetový deň boja proti AIDS a vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi trpiaci vírusom HIV a ochorením AIDS. Táto praktická aktivita nadviazala na odborné prednášky, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s lektorkami RÚVZ.

 • Dňa 22. novembra 2018 sme privítali v priestoroch našej školy všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Návštevníci mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a aktívne sa zúčastniť zážitkových vzdelávacích aktivít, ktoré pripravili žiaci jednotlivých študijných odborov.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Žiačky III.VS triedy sa zúčastnili dobrovoľníckej aktivity v Zariadení pre seniorov v Trnave, v ktorom svojou prítomnosťou a ochotou pomáhať spríjemnili seniorom Katarínsku zábavu.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V piatok 16.11.2018 žiaci tretích ročníkov oficiálne privítali prvákov na pôde našej školy. Témy imatrikulácií boli aj tento rok rozmanité. Budúce učiteľky MŠ museli získať triedny poklad z rúk nemilosrdných pirátov, sociálno-výchovní pracovníci navštívili nemocnicu, v ktorej boli diagnostikované ich motorické a jazykové schopnosti a pedagogickí asistenti sa ocitli v školskom roku 1987/88 a zažili retro výučbu.

 • Dňa 21.11.2018 sme sa zúčastnili 9. ročníka verejnej prezentácie záujmovo-umeleckej činnosti žiakov a klientov špeciálnych základných škôl. Do programu prispeli hudobným číslom žiaci odboru MŠ a žiaci odboru PA, PL si vyskúšali prácu pedagogického asistenta s hendikepovanými deťmi.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Dňa 15.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prvé miesto získala Andrášiková Monika, druhé miesto Schmidtová Tereza a tretie miesto Havadejová Simona. Dňa 20.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Prvé miesto a postup do obvodného kola získala Patrícia Šturdíková, druhé miesto Zuzana Antalová a tretie miesto Soňa Vranovičová. Víťazom blahoželáme.

 • V pondelok 12. novembra 2018 sa v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave začala tradičná Trnavská novéna, ktorá nadväzovala na biskupskú synodu a venovala sa téme „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Žiaci a pedagógovia našej školy sa zúčastnili sv. omše dňa 19. 11. 2018 o 10.00 hod., ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, MBA, LL.M.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Kornélia Ivanová, žiačka IV.SV sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia „Súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018“, ktoré sa konalo 8.11.2018 v Bratislave. Kornélia si z rúk veľvyslanca Nemeckej spolkovej republiky prevzala certifikát a zúčastnila sa slávnostnej recepcie organizovanej „Nadáciou Hannsa Seidela“.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • Pedagogika trochu inak. Ako? V Bratislave 8.11.2018 si žiačky a žiaci tried I.MŠ, I.SV a II.PA prišli na svoje počas knižného veľtrhu. Bohatú knižnú ponuku dopĺňal sprievodný program venovaný knihám a čítaniu. Bibliotéku podnetne doplnila výstava vzdelávania a didaktickej techniky so zameraním na prezentáciu nových, moderných a inovačných učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok.

  Aktivita bola fotodokumentovaná.

 • V utorok 13. novembra si štrnásť žiakov z triedy III. PL otestovalo svoje logické myslenie a informatické zručnosti v medzinárodnej súťaži iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Volovár, Balagová, Nemčicová a Vojteková.

 • V aktivite, ktorú sme začali v minulom školskom roku, pokračujeme. V tomto školskom roku na projekte organizovanom Slovenským červeným krížom, ktorý je určený pre deti v materských školách, s názvom „Dorotka a jej priatelia“, aktívne participujú žiačky z triedy 2. MŠ Frederika Š., Laura U., Lívia A., Sophia G., Linda F., Aneta M., Vanesa R. a Natália S.

 • Dňa 6. novembra 2018 sa žiaci I. MŠ zúčastnili filmového festivalu, počas ktorého sa dozvedeli veľa zaujímavostí o odpadoch, recyklácii, ochrane stromov, šetrení energie a životného prostredia.

 • V dňoch 25. - 26. októbra sa naši žiaci Samuel Marko a Filip Korec z triedy III. PL zúčastnili dynamickej diskusie spolu s ďalšími mladými ľuďmi, na ktorej mali možnosť hovoriť o veciach, ktoré by radi zmenili v meste Trnava.

 • Žiaci 4. SV sa v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili dňa 13. septembra na akcii „Dni zdravia“, kde si dali odmerať krvný tlak, cukor v krvi a BMI. Tiež boli „preskúšané“, či vedia, ktoré potraviny sú zdravé.

 • Ako písať „maturitné práce“ a kde začať? Predsa v knižnici. Štvrtáčky – maturantky, študujúce odbor sociálno-výchovný pracovník, si aktívne preskúšali vyhľadávanie v On–line katalógu Univerzitnej knižnice Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V knižnici získali aj informácie, ktoré uplatnia pri písaní ich odborných ročníkových prác.

 • Odborná prax v odbore sociálno-výchovný pracovník prebieha aj formou exkurzií. V tomto školskom roku sme so žiakmi tretieho a štvrtého ročníka, navštívili denné zariadenie pre klientov s Autizmom na Borovej. Atmosféra v „Ôsmom svetadieli“ bola veľmi príjemná. Informácie, ktoré sme sa dozvedeli, rozšírili naše poznatky.

 • Dňa 12. 10. 2018 školský dvor zaplnili žiaci všetkých ročníkov odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Pod vedením PaedDr. Gombíkovej predviedli rytmicko-pohybovú skladbu "Svet, ktorý nie je na mapách". Voľba ich pestrofarebného oblečenia nebola náhodná. Pomohla zvýrazniť hlavnú myšlienku projektu - hoci sme rozdielni, vo svojej podstate sme všetci rovnakí.

 • Dňa 27. 9. 2018 sa žiaci našej školy zapojili do projektu Európsky týždeň športu, ktorého cieľom je podpora športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Školský dvor sa premenil na športovisko, kde za koordinácie telocvikárov PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika mali žiaci a učitelia možnosť zahrať si bedminton, stolný tenis, florbal, softtenis, zacvičiť step-aerobik a tiež využiť vonkajšie posilňovacie stroje. Dnes nešlo o víťazstvo, ale o radosť z pohybu.

 • Dňa 26. 9. 2018 sme sa zapojili do Európskeho dňa jazykov formou zážitkových aktivít a rozhovorov. Cieľom bolo upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov a podporiť tak kultúrnu rozmanitosť a porozumenie.

 • Dňa 21. 9. 2018 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Vďaka príspevkom, ktoré vyzbierali, sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami.

 • V dňoch 17. - 19. septembra 2018 sa žiaci z tried III.PL a III.MŠ zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia vo Svätom Jure, v rámci ktorého preverili nielen svoju fyzickú kondíciu pri výletoch po lesoch Malých Karpát, ale tiež upevnili triedne a medzitriedne vzťahy pri spoločných aktivitách a večernej opekačke. V závere kurzu mali žiaci možnosť pod vedením Mgr. Lančaričovej preveriť základy poskytovania prvej pomoci. Z kurzu si žiaci a ich učiteľky odniesli veľa krásnych zážitkov a dobrú náladu.

 • V dňoch 12. - 14. septembra 2018 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili plaveckého kurzu v priestoroch trnavskej plavárne Zátvor. Pod vedením plaveckej inštruktorky si osvojili techniku plaveckých spôsobov a zlepšovali efektivitu, vytrvalosť, silu a rýchlosť plávania.

 • Dňa 6.9.2018 sa žiaci našej školy spolu s pedagógmi zúčastnili "Športového dňa", ktorého cieľom bolo podporiť zdravie a zdravý životný štýl. Aktivita sa skladala zo športových pohybových činností a teoreticko-praktickej prednášky o poskytovaní prvej pomoci.

 • Otvorenie šk. roka 2018/2019

  Dňa 3. 9. 2018 sa z dôvodu komplexnej rekonštrukcie ulice Jána Hollého žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa o 8.00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Žiakom pomaturitného štúdia oznamujeme, že vyučovanie sa začína nasledovne:

  I. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PŠŠ - 10. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMA - 11. 9. 2018 o 14.00 h

  I. PMB - 13. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMA - 18. 9. 2018 o 14.00 h

  II. PMB - 20. 9. 2018 o 14.00 h

 • 7649_N_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 30. augusta 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

 • Prázdniny

  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám príjemné prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

 • V šk. roku 2018/2019 plánujeme realizovať experimentálne overovanie študijného odboru majster odbornej výchovy. Základné informácie o štúdiu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Záujemcovia o štúdium zašlú prihlášku na adresu školy do 31. júla 2018. Prijímací pohovor sa bude konať dňa 28. augusta 2018.

  Základné údaje o štúdiu.pdf

  Prihláška.pdf

 • Na veku záleží

  Blahoželáme Kornélii Ivanovej z triedy III.SV k získaniu 2. miesta v celoslovenskej súťaži Na veku záleží. Cieľom súťaže bolo vytvoriť krátke video s témou zamedzenia dostupnosti tabakových výrobkov neplnoletým.

 • Dňa 5.6.2018 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 8. ročníka súťaže Buzalkova Trnava s témou Vystúp z davu s Titusom. V kategórii literárnych prác získala 2. miesto Adriana Šipková, IV. MŠ. V kategórii výtvarných prác získala 1. miesto Zuzana Antalová a 3. miesto Júlia Štefaniaková, žiačky II.MŠ. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Poďakovanie

  Ďakujeme pánovi Miroslavovi Bronišovi za darovanie odbornej literatúry do školskej knižnice.

 • Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7670 M pedagogický asistent


  Prijímacia skúška sa bude konať dňa 19. júna 2018.

 • Dňa 8.6.2018 sa žiačky tried III.SV a III.MŠA pod vedením Mgr. Lančaričovej zúčastnili 18-teho ročníka zbierky "Belasý motýľ", ktorá podporuje ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Tohto roku sa žiačkam podarilo vyzbierať rekordnú sumu - 1383 €. Ďakujeme!

 • V mesiaci jún sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia v rôznych prírodných oblastiach - Horný Smokovec a Zuberec. Získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných. Počas kurzu tak spoznávali nielen prírodu, ale aj samých seba.

 • Dňa 5.6.2018 si žiaci II. PL a II.VS pod vedením Mgr. Zajacovej overili svoje teoretické vedomosti v praxi formou animačnej činnosti na podujatí Športové hry pre základné školy trnavského regiónu. Ďakujeme za zodpovedný prístup a reprezentáciu školy.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Dňa 28.5.2018 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, MBA, LL.M a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia. Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • Aj v tomto školskom roku sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa žiači z tried I.SV a I.PA oboznámili s históriou pracovného tábora v Seredi, dozvedeli sa nové informácie o holokauste na Slovensku a počas podnetnej prednášky spoznali dopad holokaustu na deti zo slovenských židovských rodín. Bolo tažké, čo i len počúvať to, čo iní zažili.

 • Dňa 18.5.2018 sa naše žiačky pod vedením Mgr. Šášikovej zúčastnili 16. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky "Deň úsmevu". Jej cieľom je získať finančené prostriedky na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, pre pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

 • Blahoželáme našej žiačke Monike Červeňovej, ktorá pod vedením PaedDr. Veroniky Lukáčovej, PhD. získala čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži "Komenský a my."

 • Dňa 10.5.2018 sa žiačky našej školy spolu s Mgr. Danielou Lančaričovou zúčastnili odbornej exkurzie do zariadenia sociálnych služieb - Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Tento inštitút má v náplni svojej činnosti pomoc chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám a všetkým núdznym, ktorí to potrebujú. Počas celodennej prehliadky mali možnosť naše žiačky oboznámiť sa s jeho poslaním a službami. Bol to deň silných zážitkov.

 • 7670 M pedagogický asistent

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_PA.pdf

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_SV.pdf

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  Vysledky_prijimacej_skusky_odbor_VO.docx.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 18. mája 2018 od 8.00 do 18.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote. Neprijatí uchádzači si môžu podať prihlášku na prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest v odbore 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 739 299 a 0911 792 522.

 • Dňa 11.5.2018 sa žiaci štvrtých ročníkov prezentáciou maturitných tabiel a veselým spevom, ktorý sa niesol celu školou, rozlúčili so svojimi učiteľmi a spolužiakmi. Čaká ich týždeň plný príprav na posledný krok k dospelosti - maturitná skúška. Želáme im veľa síl a šťastnú ruku pri zelenom maturitnom stole.

 • Riaditeľ školy udeľuje dňa 30. apríla 2018 (pondelok) riaditeľské voľno.

 • Dňa 19. 04. 2018 sa uskutočnilo v našej škole zaujímové stretnutie s rehoľníkmi: br. Filipom OFM, br. Vavrincom OFM a sr. Zuzanou FDC, ktorí nám priblížili ako sa nebáť žiť v pravde a láske, ako sa nebáť byť iným a tak ukazovať Svetlo - Ježiša.

 • Jazykový kvet

  Dňa 13. apríla 2018 sa žiačka Agáta Žuk-Olszewska zúčastnila krajského finále celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Umiestnila sa na výbornom prvom mieste a postúpila do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme.

 • Študentky III. MŠA triedy sa v termíne od 07. 04. 2018 do 08. 04. 2018 zúčastnili certifikovaného školenia v spolupráci s OZ Enjoyland – RVAK, kde si rozširovali vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre kvalitný a profesionálny výkon animátora školy v prírode.

 • Žiaci našej školy sa v týchto dňoch zúčastňujú výstavy obrazov Kataríny Olíkovej s názvom Psychohygiena ako súčasť programu Dni zdravia 2018. Autorka obrazov sa venovala maľovaniu v období náročnej liečby, akoby sa tým "vymaľovávala so svojich pocitov". Výstava je plná farieb, tvarov a emócií.

 • Dňa 9. apríla 2018 sa žiaci triedy II. MŠ zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa oboznámili s históriou holokaustu na Slovensku a zaujímavými osobnosťami medzivojnového a povojnového obdobia prostredníctvom autentických fotografií, plagátov a rôznych artefaktov.

 • Dňa 4. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odborného podujatia na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, ktorým si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov.

 • 19 žiakov našej školy sa v tomto roku pod vedením Mgr. Zajacovej zapojilo do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Najúspešnejšie z našich žiačok boli Zuzana Antalová, II. MŠ a Paula Adamaťová, III. SV. Blahoželáme.

 • V tohtoročnom dekanátnom kole biblickej olympiády boli naše žiačky Adriana Šipková, Zuzana Mikulášová a Boglarka Csámpaiová najúspešnejšie. Pod vedením Mgr. Kukučovej získali prvé miesto. Blahoželáme

 • Dňa 5.4.2018 žiačky III. MŠA pod vedením Dr. Dudžákovej, Dr. Jančuškovej, Dr. Cuninkovej zastrešili detský workshop Nádvorie pre najmenších v novootvorenom kultúrnom centre Malý Berlín. Kreatívnou časťou workshopov bola výroba sviečok, tvorivé dielne a prvá pomoc.

 • Dňa 5.4.2018 žiačky našej školy pod vedením Mgr. Masaroviča kultúrnym programom spríjemnili chvíle pri oslave životného jubilea klientke ZPS Svetlo v Trnave, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 100 rokov.

 • V utorok 27. marca sa naši žiaci v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili exkurzie na Krajskom operačnom stredisku v Trnave, kde získali reálne informácie o fungovaní, organizácii a riadení práce priamo v mieste diania. Súčasťou exkurzie boli aj ukážky poskytovania prvej pomoci.

 • Veľkonočné posolstvo

  „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

 • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

  Dňa 28. marca 2018 sa naši žiaci a zamestnanci zúčastnili pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii.

 • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 05. 04. 2018 (štvrtok) od 8.00 do 18.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

  7649_M_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Neprijatí uchádzači majú možnosť poslať prihlášku na odbory:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

 • Aj v tomto roku Mestská športová hala privítala deti trnavských základných škôl na obľúbenom Festivale hier. Úlohy animátoriek sa výborne zhostili žiačky II. MŠ a III. MŠB triedy pod vedením pani učiteľky PaedDr. Stanislavy Hučkovej.

 • Jazykový kvet

  Dňa 2. marca 2018 sa žiačky Agáta Žuk-Olszewska (I. MŠ) a Adriana Šipková (IV. MŠ) zúčastnili krajského semifinále celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Umiestnili sa na výbornom prvom a druhom mieste. Agáta Žuk Olszewska zároveň postúpila do krajského finále, ktoré sa bude konať 13. apríla 2018. Obom srdečne blahoželáme.

 • 1. 2. 2018 sa konalo krajské kolo recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha. Našu školu úspešne reprezentovala Adriana Balagová z II. PL triedy. V prednese poézie získala 3. miesto. Blahoželáme!

 • Srdečne pozývame širokú verejnosť a bývalých absolventov

  dňa 27. 02. 2018 (utorok) v čase od 15.00 do 17.00 hod.

  na prehliadku priestorov budovy bývalého gymnázia na Ulici Jána Hollého 9, kde v súčasnosti pôsobí Pedagogická a sociálna akadémia bl. Laury a Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha.

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 8.2.2018 sa v kine Hviezda konal 18. ročník v speve populárnej piesne Superstar.I tentokrát sme boli úspešní - Viktória Moravcová, IV.MŠ získala 2. miesto a Mária Fartelová, II.MŠ získala 3. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 6.2.2018 sa uskutočnil 1. ročník vedomostnej súťaže zameranej na skúmanie vedomostí žiakov stredných škôl z oblasti sociálnej politky SR a EÚ na Katedre sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Súťaž pozostávala z napísania odbornej eseje, vedomostného testu a riešenia modelovej situácie. Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Sebastiána Štipku, III. PL, ktorý pod vedením Dr. Dudžákovej a Dr. Lukáčovej získal 4. miesto. Blahoželáme

 • Žiačky triedy 3. MŠA, pod vedením Dr. Dudžákovej, aktívne participujú na projekte organizovanom Slovenským červeným krížom, ktorý je určený pre deti materských škôl, s názvom „Dorotka a jej priatelia“. Cieľom aktivít je pomocou hry naučiť deti starať sa o svoje zdravie, rozpoznať situácie ohrozujúce zdravie a poskytnúť prvú pomoc.

 • Dňa 18.1.2018 sa Martin Škorvan zúčastnil okresného kola Olympiády z nemeckého jazyka. Umiestnil sa na 2. mieste. Blahoželáme.

 • Dňa 10.1.2018, v období Zjavenia Pána, udelil riaditeľ PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan Trojkráľové požehnanie priestorov školy. Trojkráľový nápis 20-C+M+B-18 má dva významy. Sú to iniciály tradičných mien Troch kráľov - Gašpara, Melichara a Baltazára. Tiež sú však skratkou latinských slov “Christus mansionem benedicat” “Nech Kristus žehná tento dom”.

 • V deň spomienky na bl. Titusa Zemana, ktorá pripadá na 8.1., celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch svätú omšu v prvej kaplnke zasvätenej tomuto blahoslavenému, nachádzajúcej sa v našej škole.

 • Dňa 19.12.2017 sa žiačky triedy III. PL zúčastnili ako spoluorganizátorky Vianočnej šou, v ktorej žiaci zákaldných škôl súťažia v športových disciplínach.

 • Dňa 6.12.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie do Budapešti, počas ktorej navštívili Tropicarium, Baziliku sv. Štefana a vianočné trhy.

 • Dňa 6.12.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili okresnej súťaže vo futsale, v ktorej sa umiestnili na 3. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 5.12.2017 zavítali žiaci III. SV medzi klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave. Stretnutie v sviatočnej atmosfére bolo naplnené úsmevmi, pekným slovom a vzájomnou blízkosťou.

 • Vedenie PASA praje všetkým zamestnancom i študentom požehnané vianočné sviatky. Prežite ich s ozajstnou láskou a s radosťou z narodenia Božieho dieťaťa.

 • Dňa 16.11.2017 žiaci tretích ročníkov privítali prvákov na spoločných imatrikuláciách. Témy boli rozmanité. Pedagogickí asistenti boli pozvaní na pyžamovú párty, kde vládla uvoľnená a priateľská atmosféra. Učiteľky MŠ sa ocitli na pevnosti Boyard, kde skúsené tretiačky overovali ich fyzickú a psychickú zdatnosť, zmysel pre fair-play, spoluprácu, ale i tvrdú disciplínu. Sociálno-výchovní pracovníci si vybrali tému, ktorá priamo súvisí s ich študijným odborom. Nadobudli tak prvé praktické skúsenosti. Bol to deň plný zábavy a smiechu.

 • Dňa 15.11.2017 sa žiaci tretích a štvrtých ročníkov odboru sociálno-výchovný pracovník, pod vedením Dr. Dudžákovej a Dr. Lukáčovej, zúčastnili odbornej exkurzie v Domove sociálnych služieb Humánum v Zavare. Jej cieľom bolo získavanie primárnych vedomostí a zručností sociálno-výchovného charakteru, ako aj zvyšovanie potenciálu praktického vzdelávania.

 • Žiaci našej školy, pod vedením Dr. Michálekovej a Ing. Hýllovej, sa zúčastnili súťaže Mladý prekladateľ 2017, v ktorej si reálne vyskúšali prácu prekladateľa a konfrontovali si svoje jazykové schopnosti a prekladateľské zručnosti so študentmi z iných škôl. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Zapojili sme sa ...

  Naši žiaci pod vedením PhDr. Jamrichovej a Mgr. Zajacovej sa zapojili do Súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach 2017. Za svoj krátky film získali mimoriadny úspech - účasť vo finále. Čakáme na výsledok a držíme im palce.

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Staroba je prirodzenou  súčasťou nášho života a práve  október je Mesiacom úcty k starším. Aj naši žiaci sa zúčastnili viacerých hudobných aktivít pre seniorov. Pripraveným kultúrnym programom pod vedením učiteľa Mgr. Petra Masaroviča a učiteľky PhDr. Pavlíny Cuninkovej, im spríjemnili pobyt v zariadeniach pre seniorov v Trnave a Šelpiciach.

 • Milión detí sa modlí ruženec
  18. 10. 2017

  Dnes 18. októbra 2017 o 9.00 hod. sme sa pripojili do modlitby ruženca za pokoj vo svete pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime.

  S dôverou fatimských detí i my siahnime po ruženci, ktorý je mocnou zbraňou v duchovnom boji.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  V termíne 27.9. - 29.9.2017  žiaci III. MŠB s triednou učiteľkou PaedDr. Evou Gombíkovou absolvovali v krásnom prostredí Malej Fatry v Terchovej Kurz na ochranu života a zdravia. Počas kurzu spoznali históriu Terchovej, malebnú prírodu Jánošíkových dier či Malého Rozsutca, čaro a krásu Vrátnej doliny i povesti o slávnom slovenskom zbojníkovi. Aktivity boli nasmerované tak, aby žiakom poskytli teoretické vedomosti a praktické zručnosti, formujúce ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí a ochrany prírody.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 25. októbra 2017 sme otvorili dvere našej školy pre všetkých, ktorí mali záujem vidieť ako sa v našej škole učí a žije. Žiaci aj rodičia sa dozvedeli základné informácie o študijných odboroch, mali možnosť nazrieť do našich nových priestorov a zúčastniť sa zážitkových vzdelávacích aktivít. Sme radi, že ste nás navštívili.

  Dňa 28. 11. 2017 budeme naše študijné odbory prezentovať na výstave "Kam na strednú školu 2017" v Mestskej športovej hale v Trnave.

  Tešíme sa na Vás.

 • Naša úspešná mažoretka

  V dňoch 23. - 29. 8. 2017 sa v Prahe konali Majstrovstvá sveta v mažoretkovom športe. Blahoželáme našej žiačke Márii Koreňovej z  III. MŠB triedy, ktorá so súborom Sašetky z Hlohovca obsadila I. miesto a stali sa tak majsterkami sveta v tomto športe.

 • Otvorenie školského roka

  Milí žiaci a rodičia,

  školský rok  2017/2018 slávnostne otvoríme dňa 4. septembra 2017 sv. omšou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa o 9.30 hod. Žiaci všetkých ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8.45 h pred katedrálou.

  Tešíme sa na Vás!

 • Výsledky prijímacej skúšky

  Výsledné poradie prijatých uchádzačov:

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7649_N_vysledky_prijimacej_skusky_2017_2018.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov: 30. 08. 2018   8.00 - 18.00 h

 • Oznam

  Oznamujeme Vám, že sme sa presťahovali do nových priestorov na ulici J. Hollého 9.

  Úradné hodiny:  9.00 - 11.30 h

  Telefonický kontakt:

  0911 792 522 (zástupkyne riaditeľa školy)

  (pevné linky nie sú k dispozícii)

 • Te Deum

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2016/2017. Sv. omšu celebroval PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo vyhodnotenie školského roka.

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  V mesiaci jún sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili kurzu na ochranu života a zdravia v rôznych prírodných oblastiach - Horný Smokovec, Zázrivá, Lešná. Získavali vedomosti a zručnosti zamerané na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných.

 • Triedne výlety

  V dňoch 26. - 27.6.2017 sa triedy I. PL, II. VS pod vedením Mgr. Lančaričovej a Mgr. Kalafutovej zúčastnili triedneho výletu s exkurziou v Astronomickom a geologickom observatóriu Modra.

 • Pedagogické hry 2017

  Žiačky našej školy pod vedením PhDr. Ondrejkovej a PhDr. Václavovej sa v dňoch 20. - 22.6.2017 zúčastnili 3. ročníka pedagogických športových hier v Lučenci spolu s ďalšími pedagogickými akadémiami z Levíc, Turčianskych Teplíc, Prešova a aj spoza rieky Moravy, z Boskovíc. Stovka športovkýň súťažila počas dvoch dní v disciplínach atletika, volejbal, florbal, elektronické šípky, streľba zo vzduchovky na terč a silový trojboj. Vo viacerých disciplínach sme boli úspešní. Ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria