Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Právne informácie

Počet návštev: 4187612

Termíny prijímacích skúšok

14. máj 2018 (pondelok),17. máj 2018 (štvrtok)

7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7661 M sociálno-výchovný pracovník

7670 M pedagogický asisitent

25. jún 2018 (pondelok)

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

26. jún 2018 (utorok)

7518 Q špeciálna pedagogika

Sobota 21. 4. 2018

Vitajte na stránkach našej školy

 • V šk. roku 2018/2019 plánujeme realizovať experimentálne overovanie študijného odboru majster odbornej výchovy. Základné informácie o štúdiu si môžete pozrieť v priloženom súbore. Záujemcovia o štúdium zašlú prihlášku na adresu školy do 31.5.2018. Prijímací pohovor sa bude konať 26. júna 2018.

  Základné údaje o štúdiu.pdf

  Prihláška.pdf

 • Dňa 19. 04. 2018 sa uskutočnilo v našej škole zaujímové stretnutie s rehoľníkmi: br. Filipom OFM, br. Vavrincom OFM a sr. Zuzanou FDC, ktorí nám priblížili ako sa nebáť žiť v pravde a láske, ako sa nebáť byť iným a tak ukazovať Svetlo - Ježiša.

 • Dňa 13. apríla 2018 sa žiačka Agáta Žuk-Olszewska zúčastnila krajského finále celoslovenskej jazykovo-umeleckej súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku „Jazykový kvet“. Umiestnila sa na výbornom prvom mieste a postúpila do celoslovenského finále. Srdečne blahoželáme.

 • Študentky III. MŠA triedy sa v termíne od 07. 04. 2018 do 08. 04. 2018 zúčastnili certifikovaného školenia v spolupráci s OZ Enjoyland – RVAK, kde si rozširovali vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre kvalitný a profesionálny výkon animátora školy v prírode.

 • Žiaci našej školy sa v týchto dňoch zúčastňujú výstavy obrazov Kataríny Olíkovej s názvom Psychohygiena ako súčasť programu Dni zdravia 2018. Autorka obrazov sa venovala maľovaniu v období náročnej ličeby, akoby sa tým "vymaľovávala so svojich pocitov". Výstava je plná farieb, tvarov a emócií.

 • Dňa 9. apríla 2018 sa žiaci triedy II. MŠ zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Počas prehliadky pracovného tábora sa oboznámili s históriou holokaustu na Slovensku a zaujímavými osobnosťami medzivojnového a povojnového obdobia prostredníctvom autentických fotografií, plagátov a rôznych artefaktov.

 • Dňa 4. apríla 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili odborného podujatia na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU, ktorým si pripomenuli Medzinárodný deň Rómov.

 • 19 žiakov našej školy sa v tomto roku pod vedením Mgr. Zajacovej zapojilo do celoslovenskej súťaže Matematický klokan. Najúspešnejšie z našich žiačok boli Zuzana Antalová, II. MŠ a Paula Adamaťová, III. SV. Blahoželáme.

 • V tohtoročnom dekanátnom kole biblickej olympiády boli naše žiačky Adriana Šipková, Zuzana Mikulášová a Boglarka Csámpaiová najúspešnejšie. Pod vedením Mgr. Kukučovej získali prvé miesto. Blahoželáme

 • Dňa 5.4.2018 žiačky III. MŠA pod vedením Dr. Dudžákovej, Dr. Jančuškovej, Dr. Cuninkovej zastrešili detský workshop Nádvorie pre najmenších v novootvorenom kultúrnom centre Malý Berlín. Kreatívnou časťou workshopov bola výroba sviečok, tvorivé dielne a prvá pomoc.

 • Dňa 5.4.2018 žiačky našej školy pod vedením Mgr. Masaroviča kultúrnym programom spríjemnili chvíle pri oslave životného jubilea klientke ZPS Svetlo v Trnave, ktorá sa v týchto dňoch dožíva 100 rokov.

 • V utorok 27. marca sa naši žiaci v rámci predmetu sociálno-právna ochrana zúčastnili exkurzie na Krajskom operačnom stredisku v Trnave, kde získali reálne informácie o fungovaní, organizácii a riadení práce priamo v mieste diania. Súčasťou exkurzie boli aj ukážky poskytovania prvej pomoci.

 • „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

 • "Ježiš nám svojou Krížovou cestou daroval veľký dar: zjavil nám, že Boh je nekonečná láska, je milosrdenstvo a nesie celú ťažobu našich hriechov, aby sme my mohli vstať, zmieriť sa a nájsť pokoj." Benedikt XVI.

  Dňa 28. marca 2018 sa naši žiaci a zamestnanci zúčastnili pobožnosti Krížovej cesty na Kalvárii.

 • Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 05. 04. 2018 (štvrtok) od 8.00 do 18.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote.

  7649_M_vysledky_prijimacej_skusky.pdf

  Neprijatí uchádzači majú možnosť poslať prihlášku na odbory:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria