Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Právne informácie

Počet návštev: 6526331

Piatok 6. 8. 2021

Pomaturitné štúdium

7691 N majster odbornej výchovy

Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

Prihlášku zašlite do 31. mája 2021.

Prijímacie skúšky do pomaturitného štúdia sa budú konať v termíne od 21. - 25. júna 2021

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • V posledných dvoch júnových týždňoch sa uskutočnili viaceré triedne výlety a tretie ročníky absolvovali kurz ochrany života a zdravia. Žiaci navštívili viaceré zaujímavé miesta ako Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci, Kúpeľný ostrov v Piešťanoch a rekreačnú oblasť Kamenný mlyn v Trnave. Po náročnom dištančnom vzdelávaní tieto aktivity predstavovali veľmi príjemné spestrenie študentského života.

 • Žiačky triedy II.MŠ dňa 28. júna 2021 navštívili historické centrum Banskej Štiavnice. Výlet odštartovali pútavou prehliadkou múzea Banky lásky, kde si interaktívnou formou doplnili poznatky o najdlhšej ľúbostnej básni Marína. Po krátkom oddychu a výdatnom obede spoznávali malebné zákutia tohto výnimočného mesta. Obchodíky , galérie, ružové uličky, umelecké výrobky a najmä lavičky lásky boli predmetom ich skutočného záujmu. Deň zakončili prehliadkou botanickej záhrady zdobenej mohutnými sekvojami. Vrátili sa naplnené pozitívnou energiou, s úsmevom na tvári a novými spoločnými zážitkami, na ktoré nikdy nezabudnú.

 • Žiaci z tried III.SV a I.VS si pre všetkých žiakov a pedagógov školy pripravili projekt s názvom ,,Piknik kultúrnej rozmanitosti“, ktorý bol realizovaný v rámci predmetu SOCIOLÓGIA. Žiaci tak praktickým spôsobom priblížili odlišnosť v kultúrach. Touto aktivitou zlepšili svoje skupinové, prezentačné a komunikačné zručnosti, ktoré absentovali počas dištančného vzdelávania.

 • V dňoch 21.6 a 25.6.2021 organizovalo komunitné centrum Špitálik pre deti z materských škôl tvorivé dielne, na ktorých sa žiaci triedy II.VS zúčastnili ako animátori.

 • Dievčatá z triedy III.MŠ si prevzali ocenenie za druhé miesto v medzinárodnej súťaži študentských krátkych filmov. Gratulujeme!

 • Riaditeľ SOŠ Pg bl. Laury v Trnave vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 v nasledovných študijných odboroch:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7670 M pedagogický asistent

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 15. júna 2021. Pozvánky na prijímacie skúšky budú odoslané poštou.

  Termín prijímacej skúšky: 22. jún 2021

  Bližšie informácie: 0918 739 299

 • Dňa 04.06.2021 žiaci III. SV privítali na odbornom workshope Mgr. Tomáša Kramára zo sociálneho zariadenia pre seniorov Humanus, n. o. so sídlom v Hlohovci. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sa s charakteristikou, denným režimom a špecifickými aktivitami, ktoré predstavujú štandard kvality sociálnych služieb v danom zariadení. Žiaci získali informácie aj z oblasti personálnych požiadaviek v rámci svojho profesijného zamerania.

 • Milí naši absolventi,

  zo srdca vám blahoželáme k ukončeniu štúdia. Prajeme vám, aby ste na svojej životnej ceste uplatňovali nadobudnuté vedomosti, stretávali inšpirujúcich ľudí, napĺňali svoje sny a životné poslanie.

  Buďte úspešní a šťastní!

 • Dňa 1. júna 2021 sa trieda II.MŠ zúčastnila adaptačného pobytu v prírode. Cieľom bola návšteva Ranču pod Tŕstím, v lokalite Buková, Malé Karpaty. Trasa viedla zo Železničnej zastávky Buková, cez malebnú oblasť Sokolských chát, Mikulčických kopaníc až na Ranč pod Tŕstím. Po skvelom výdatnom obede žiačky čakala názorná ukážka starostlivosti o koňa, ktorú si takmer všetky aj prakticky vyskúšali. Odmenou za ich prácu bola jazda na koni. Spoločné strávené chvíle boli naplnené aktivitami, hrami, relaxom, slnkom a pozitívnou atmosférou so zameraním na upevnenie vzťahov triedy, ochoty pomôcť jeden druhému a uvedomenie si dôležitosti vzájomnej blízkosti a empatie.

 • Žiaci III. SV triedy boli na návšteve v Trnavskej arcidiecéznej charite a zúčastnili sa diskusie so sociálnymi pracovníčkami Denného nízkoprahového centra pomoci človeku. Beseda bola o problematike pomoci ľuďom bez domova. Zamestnankyne charity rozprávali o svojich osobných aj pracovných skúsenostiach s prácou s ľuďmi v núdzi. Sprievodnou akciou bol predaj starých kníh,z ktorej výnos bol určený tiež na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Z diskusie odišli žiaci obohatení o informácie o sociálnej práci, o spôsoboch pomoci ľuďom bez domova ale aj o duchovné myšlienky ,ktoré na besede odzneli. O tom ako nemožno nikoho súdiť a odsudzovať a hlavne o potrebnosti pomáhať blížnym v núdzi.

 • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  Tlačivá:

  Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_na_studium.docx

  Zavazne_potvrdenie_o_nenastupeni_na_studium.docx

  Odvolenie pri neprijatí na štúdium

  V prípade uvoľnenie miesta budeme zákonného zástupcu uchádzača kontaktovať telefonicky.

  Výsledky prijímacieho konania do študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo budú zverejnené 13. mája 2021 po 14.00 hod.

 • Vážení rodičia,

  dňa 26. apríla 2021 sme zaslali prostredníctvom EduPage pozvánky na prijímacie skúšky. V prípade, že ste nedostali pozvánku kontaktujte nás na telefónnych číslach: 0918 739 299 alebo 0911 792 522. Ďakujeme.

 • Veľkonočné posolstvo

  „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

 • Trnavská arcidiecéza vyhlásila výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Strednej odbornej školy pedagogickej bl. Laury v Trnave.

  Zoznam kvalifikačných predpokladov a požadovaných dokladov je možné nájsť v priloženom dokumente:

 • Na základe odporúčania Pandemického strediska TTSK, ako aj vyjadrenia RÚVZ Trnava o neodporúčaní otvoriť stredné školy prezenčne ani pre končiace ročníky z dôvodu negatívneho vývoja epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní i po jarných prázdninách od 8.3.2021 do odvolania.

  PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M , riaditeľ školy

 • V školskom roku 2021/2022 otvárame 1. ročník dennej formy štvorročného štúdia v nasledovných študijných odboroch:

  7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

  7661 M sociálno-výchovný pracovník

  7670 M pedagogický asistent

  informačný leták

  Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania prikladajú iba zdravotne znevýhodnení žiaci. potvrdenie.pdf

  Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ na SŠ je pre všetky odbory denného štúdia do 16. apríla 2021.

 • Potvrdenie o návšteve školy si môžete vytlačiť podľa návodu: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk

  Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

  Môže sa stať, že niektorá inštitúcia neuzná potvrdenie s QR kódom.

 • Riaditeľ školy oznamuje učiteľom a žiakom, že vyučovanie pokračuje od 11. januára 2021 dištančnou formou podľa rozvrhu dištančného (online) vzdelávania.

  V prípade získania ďalších informácií k nástupu do školy Vás budeme o všetkom informovať.

 • Vianočný pozdrav

  Milí naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  prajeme vám požehnané Vianoce, nech je vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech Vám Božie dieťa vdýchne, pokoj, radosť, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu, ale každučký deň v roku.

 • Na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale, v sekcii študentských krátkych filmov našu školu reprezentoval tím žiačok z triedy III.MŠ, ktorý získal nádherné druhé miesto. Porota ich príspevok komentovala slovami: "Je to bystrá, poetická a kritická kombinácia snových sekvencií a útopie budúcnosti. Na prvý pohľad evokuje pesimizmus a strach, aby neskôr vyslovil naliehavú a emocionálnu požiadavku na naše každodenné konanie."

  Ocenený film Dark Dreams On My Mind môžete vidieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=3dskfpcb7eE&list=PLN5ywU3CpHMDiNtDDn_wlcxryzedHnusq&index=3

 • Viaceré triedy prvých až tretích ročníkov si pripomenuli 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu prostredníctvom aktivity Spýtaj sa vašich 89, ktorej súčasťou bol dokumentárny a hraný film. Tieto boli nástrojmi, ktoré pomáhajú žiakom porozumieť našej histórii, okamihu spoločenskej zmeny revolúcie Novembra 89 a nástupu nového režimu, priamo z pohodlia domácej karantény.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria