Navigácia

Program DofE

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

 

Aj naša škola dáva priestor mladým ľuďom rozvíjať svoje dary a talenty, robiť veľké veci a napĺňať svoje sny. Preto ponúka všetkým žiakom školy program DofE.

DofE - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny, ktorý funguje už vyše 70 rokov. Ide o medzinárodne uznávaný program pracujúci s mladými ľuďmi, ktorí pomáha rozvíjať ich charakterové vlastnosti, ktoré pomôžu mladým ľuďom v kariére aj budúcom živote.

Mladý človek, ktorý chce DofE získať si musí určiť ciele v štyroch oblastiach, pravidelne, dlhodobo na nich pracovať a reflektovať svoju cestu. Tisícky mladých ľudí tak pravidelne športuje, rozvíja svoj talent, pomáha cez dobrovoľníctvo a absolvuje dobrodružnú expedíciu v prírode. DofE podľa výskumov pozitívne vplýva na duševné zdravie, pomáha získavať reálne zážitky a buduje komunity na školách. Mladí ľudia zapojení do programu rozvíjajú svoje zručnosti aj v oblastiach ako je komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. Vo výsledku sa z nich stávajú sebaistí a cieľavedomí mladí ľudia.


Za svoje úsilie sú oceňovaní medzinárodne uznávaným certifikátom. Tento certifikát pomáha pri prihláške na naše a zahraničné univerzity, pridáva body ak chce mladý človek získať štipendium a je výhodou aj na trhu práce.


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu verí v potenciál mladých ľudí bez ohľadu na prostredie, z ktorého vychádzajú. Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Internetová stránka národnej kancelárie
https://www.dofe.sk

Medzinárodná stránka programu
https://intaward.org

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE môžete kontaktovať našich vedúcich programu:

Mgr. Katarína Zajacová, koordinátor programu na škole

Mgr. Miroslava Nováková

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria