Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Riaditeľ školy
 
 
Ing. Mária Adamíková Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
PhDr. Eva Hirnerová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Mgr. Katarína Bihányová Učiteľka
 
 
Martina Brestovanská Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Pavlína Cuninková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: I. PVO
 
 
Mgr. Daniel Čálik Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Milada Domoráková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Drahovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: II. PMA
Triedna učiteľka: II. PMB
 
 
Mgr. Jana Dunčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Gombíková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: I. MŠ
 
 
Mgr. Veronika Harvanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Havrlent Rozvrh
Triedny učiteľ: III. SV
 
 
Mgr. Manuela Heribanová Krivosudská Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Stanislava Hučková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. MŠ
 
 
Ing. Dagmar Hýllová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PA
 
 
PhDr. Michaela Jamrichová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. VS
 
 
PhDr. Darina Jančušková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. PA
 
 
Mgr. Andrea Krendželáková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Sabína Kúdelková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. MŠ
 
 
Mgr. Daniela Lančaričová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Marian Marák, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: I. MOV
Triedny učiteľ: I. PŠŠ
Triedny učiteľ: II. MOV
 
 
Mgr. Martina Masariková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Masarovič Rozvrh
Triedny učiteľ: I. PMA
Triedny učiteľ: I. PMB
 
 
RNDr. Lýdia Micháleková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. PA
 
 
PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Mikulovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Mršťáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. SV
 
 
Mgr. Naďa Mruškovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. Učiteľka
 
 
Ing. Jaroslav Očenášek Učiteľ
 
 
PhDr. Alexandra Ondrejková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. MŠ
 
 
Mgr. Miriama Oravcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Klaudia Piečová Učiteľka
 
 
Mgr. Bc. Andrea Šášiková, DiS Rozvrh
Triedna učiteľka: I. VS
 
 
Ing. Viera Šaštinská Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Škrhová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Tomíková, MPH Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ivana Václavová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. PŠŠ
 
 
Mgr. Katarína Zajacová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. PL
 
 
Bc. Kristína Rabárová Pedagogická asistentka

© aScAgenda 2020.0.1206 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria