Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M Riaditeľ školy
 
 
Ing. Mária Adamíková Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
PhDr. Eva Hirnerová Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Mgr. Martina Bachratá Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Bihányová Učiteľka
 
 
PhDr. Pavlína Cuninková Učiteľka
 
 
Mgr. Daniel Čálik Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Drahovská Učiteľka
 
 
PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH Učiteľka
Triedna učiteľka: II. MOV
Triedna učiteľka: II. PMA
Triedna učiteľka: II. PMB
 
 
Mgr. Jana Dunčíková Učiteľka
 
 
Mgr. Klaudia Fridrichová Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Gombíková Učiteľka
 
 
PhDr. Milada Hanšutová Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Havrlent Učiteľ
 
 
PaedDr. Stanislava Hučková Triedna učiteľka: IV. MŠ
 
 
Ing. Dagmar Hýllová Učiteľka
 
 
PhDr. Michaela Jamrichová Triedna učiteľka: IV. VS
 
 
PhDr. Darina Jančušková Triedna učiteľka: III. PA
 
 
Mgr. Sabína Kúdelková Triedna učiteľka: III. MŠ
 
 
Mgr. Daniela Lančaričová Učiteľka
 
 
PaedDr. Veronika Lukáčová, PhD. Učiteľka
 
 
PhDr. Marian Marák, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. Ľuboš Martinák Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Masarovič Učiteľ
 
 
RNDr. Lýdia Micháleková Triedna učiteľka: II. PA
 
 
PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Mršťáková Triedna učiteľka: II. SV
 
 
Mgr. Naďa Mruškovičová Učiteľka
 
 
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. Učiteľka
 
 
PhDr. Alexandra Ondrejková Triedna učiteľka: II. MŠ
 
 
Mgr. Miriama Oravcová Učiteľka
 
 
Mgr. Bc. Andrea Šášiková Triedna učiteľka: III. SV
 
 
Mgr. Viera Škrhová Učiteľka
 
 
Ing. Daniel Šutiak Majster
 
 
Mgr. Barbora Tomašovičová Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Tomíková, MPH Učiteľka
 
 
PhDr. Ivana Václavová Triedna učiteľka: II. PŠŠ
 
 
Mgr. Katarína Zajacová Triedna učiteľka: IV. PL
 
 
Mgr. Veronika Harvanová Pedagogická asistentka

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.07.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria