Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Riaditeľ školy
 
 
PhDr. Eva Hirnerová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Ing. Mária Adamíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Bihányová Učiteľka
 
 
PhDr. Pavlína Cuninková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: I. VS
 
 
Mgr. Daniel Čálik Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Milada Domoráková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Drahovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Gombíková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: II. MŠ
 
 
Mgr. Alžbeta Haragová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Harvanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Havrlent Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. SV
 
 
PaedDr. Stanislava Hučková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Dagmar Hýllová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. PA
 
 
Mgr. Blanka Jakubcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Michaela Jamrichová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Darina Jančušková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. PA
 
 
Mgr. Andrea Krendželáková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: I. PA
 
 
Mgr. Sabína Kúdelková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. MŠ
 
 
Mgr. Daniela Lančaričová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Mačová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Marian Marák, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: I. PVO
Triedny učiteľ: II. MOV
Triedny učiteľ: II. PVO
 
 
Mgr. Martina Masáriková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PMA
Triedna učiteľka: I. PMB
 
 
Mgr. Peter Masarovič Rozvrh
Triedny učiteľ: II. PMA
Triedny učiteľ: II. PMB
 
 
Mgr. Andrea Mečírová Učiteľka
 
 
RNDr. Lýdia Micháleková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. PA
 
 
PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Mikulovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Mršťáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. SV
 
 
Ing. Jaroslav Očenášek Učiteľ
 
 
PhDr. Alexandra Ondrejková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. MŠ
 
 
Mgr. Miriama Oravcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Bc. Andrea Šášiková, DiS Rozvrh
Triedna učiteľka: II. VS
 
 
Mgr. Viera Škrhová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Tomíková, MPH Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ivana Václavová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PŠŠ
Triedna učiteľka: II. PŠŠ
 
 
Mgr. Katarína Zajacová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. MŠ

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2021

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria