Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
PhDr. PaedDr. Ľuboš HAŠAN, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Riaditeľ školy
 
 
PhDr. Eva Hirnerová Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa školy
 
 
Ing. Mária Adamíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Bihányová Učiteľka
 
 
PhDr. Pavlína Cuninková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: III. VS
 
 
Mgr. Daniel Čálik Rozvrh
Učiteľ
 
 
PhDr. Milada Domoráková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Drahovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Angelika Dudžáková, PhD., MPH Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Eva Gombíková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: IV. MŠ
 
 
Mgr. Alžbeta Haragová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Veronika Harvanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Tomáš Havrlent Rozvrh
Učiteľ
 
 
PaedDr. Stanislava Hučková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. MŠ
 
 
Ing. Dagmar Hýllová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. PA
 
 
Mgr. Blanka Jakubcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Michaela Jamrichová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. PA
 
 
PhDr. Darina Jančušková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PA
 
 
Mgr. Andrea Krendželáková Rozvrh
Učiteľka
Triedna učiteľka: III. PA
 
 
Mgr. Sabína Kúdelková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Lančaričová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. MOV
Triedna učiteľka: I. PVO
Triedna učiteľka: II. PVO
 
 
Mgr. Anna Lobodášová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. VS
 
 
PhDr. Marian Marák, PhD. Rozvrh
Triedny učiteľ: II. MOV
 
 
PaedDr. Martina Masáriková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PMA
Triedna učiteľka: I. PMB
 
 
Mgr. Peter Masarovič Rozvrh
Triedny učiteľ: II. PMA
Triedny učiteľ: II. PMB
 
 
Ing. Michaela Matelová Učiteľka
 
 
Mgr. Andrea Mečírová Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Lýdia Micháleková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Mikulovičová Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Mršťáková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. VS
 
 
PhDr. Alexandra Ondrejková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. MŠ
 
 
Mgr. Miriama Oravcová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Bc. Andrea Šášiková, DiS Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. VS
 
 
Mgr. Eva Tomíková, MPH Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Ivana Václavová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. PŠŠ
Triedna učiteľka: II. PŠŠ
 
 
Mgr. Katarína Zajacová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. MŠ

© aScAgenda 2023.0.1387 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria