Navigácia

O škole

Charakteristika školy

 

Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury je katolícka, humanitne orientovaná škola, ktorá poskytuje úplné stredné odborné vzdelávanie v pedagogickej, sociálnej a opatrovateľskej oblasti.

 

Sme jediná škola tohto typu v trnavskom regióne.

 

Počas štúdia získavajú naši žiaci potrebnú odbornosť a kvalifikáciu pre prácu s deťmi a seniormi, nadobúdajú vedomosti a zručnosti, ktoré ich pripravujú na vysokoškolské štúdium a ich výchova prebieha v duchu pravdy, lásky a spravodlivosti.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné vzdelávanie v moderných učebniach, pripravovať budúcich učiteľov, vychovávateľov, pedagogických pracovníkov a pracovníkov v sociálnej oblasti. Dôraz kladieme na výchovu mladých ľudí, aby viedli úspešný, zmysluplný a hodnotovo orientovaný osobný, rodinný a pracovný život.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria