Navigácia

 • Lúčenie maturantov

  Žiaci štvrtých ročníkov sa v piatok 10.5.2024 rozlúčili so svojimi kamarátmi, pedágógmi a vedením školy, pochválili sa maturitnými tablami a vo všetkých triedach ukázali silu svojich hlasiviek a rapkáčov. Maturantom prajeme veľa šťastia!

 • DofE - cvičná expedícia 2024

  Cvičná expedícia programu DofE prebiehala v dvoch fyzicky náročných dňoch, počas ktorých dievčatá zvládli 26 kilometrov, noc v lese, prípravu a konzumáciu vlastného jedla, orientáciu v Malých Karpatoch a nestretnúť medveďa. Dievčatá to zvládli perfektne!

 • Maratón pohybu a športový deň

  Na podporu Dňa narcisov sa pravidelne uskutočňuje Maratón pohybu v Mestskej športovej hale v Trnave a tento rok našu školu zastupovali žiačky tried I.SV, II.SV a III.SV.
  V tom istom mesiaci bol našou školou zrealizovaný športový deň pre žiakov tretieho ročníka zameraný na zdravý životný štýl.

 • Deň Zeme pre deti z MŠ a ZŠ

  Naši žiaci sa opakovane zúčastnili aktivít, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Trnave ku Dňu Zeme. Tentokrát boli animátorkami žiačky z triedy II.VS, ktoré počas celého dopoludnia sprevádzali deti z trnavských materských a základných škôl po pripravených stanovištiach.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Dňa 24.04.2024 sa v priestoroch školy od 16:00 hod. budú realizovať triedne rodičovské združenia pre triedy denného štúdia. Tešíme sa na vás!

 • Silový päťboj

  Naše dievčatá nás úspešne reprezentovali na súťaži v silovom päťboji dievčat stredných škôl. Gratulujeme Sofii Csadiovej, ktorej o jeden bod uniklo tretie miesto a Vanese Zrelicovej, ktorá obsadila pekné šieste miesto.

 • Veľkonočné posolstvo

 • IPčko

  Filozofia internetovej poradne pre mladých, ktorá je súčasťou  Integrovaného záchranného systému, oslovila aj žiakov našej školy. V rámci exkurzie sa zoznámili s aktivitami, diskusiami, prezentáciami a workshopmi, ktoré IPčko realizuje a absolvovali individuálne konzultácie s odborníkmi.

 • Odborné prednášky

  V spolupráci s Odborom prevencie krimininality MV SR sa žiaci III. MŠ a I. VS zúčastnili prednášok, ktoré sa dotýkali aktuálnych spoločenských tém.

 • Jozef a jeho zázračný farebný plášť

  Dňa 20.3.2024 sa žiaci z I.PA a II. PA zúčastnili na muzikálovom predstavení Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré v réžii Petra Oravca pútavo rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch.

 • Deň sv. Patrika

  V utorok 19.3.2024 si žiačky triedy II.VS pripomenuli na hodinách anglického jazyka rôznymi aktivitami Deň svätého Patrika. Tento svätec je patrónom Írska a zároveň symbolizuje príchod kresťanstva do tejto krajiny.

 • Slovenský červený kríž

  Budúce mladé záchranárky z našej školy využili možnosť navštíviť Simulačno-edukačné centrum SČK v Žiline a vyskúšali si rôzne spôsoby poskytovania prvej pomoci. Pod vedením Mgr. Petra Martineka si svoje teoretické vedomosti overili v praxi.

 • Lyžiarsky kurz

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci z tried I.MŠ a II.PA zúčastnili lyžiarskeho kurzu, na ktorom mali možnosť upevniť triedny kolektív, spoznať krásy Slovenska a užiť si sneh.

 • SWAP

  Pod vedením koordinátorky školského parlamentu Mgr. Barbory Buttkovej sa v januári uskutočnil už tretí ročník výmeny oblečenia, kníh a doplnkov. Veci, ktoré nám zostali budú venované Trnavskej arcidiecéznej charite, ktorá ich daruje rodinám v núdzi. Ďakujeme žiakom a učiteľom, že sa do akcie aktívne zapojili.

 • Festival hier

  V Mestskej športovej hale v Trnave sa počas posledného januárového víkendu konal 13. ročník Festivalu hier. Piatkové dopoludnie bolo už tradične vyhradené deťom z trnavských základných škôl. Úlohy animátoriek pri hracích stoloch či skákacích hradoch sa zhostili dievčatá z triedy III. MŠ. Aj vďaka nim si deti užili chvíle plné zábavy i súťaženia.

 • Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu trieda IV.VS navštívila Synagógu náboženskej obce Status quo ante v Trnave. Spolu sme si pripomenuli utrpenie niekoľkých miliónov židov.

 • Duchovné aktivity

  V priebehu mesiaca január si naša škola uctila pamiatku bl. Titusa Zemana, ktorého meno nesie školská kaplnka. Taktiež sme si v tomto mesiaci svätou omšou pripomenuli sviatok patrónky školy - bl. Laury. Odkaz pokory a sily viery oboch blahoslavených rezonoval aj počas Trojkráľového požehnania všetkých priestorov našej školy.

 • SWAP

 • Baterkáreň

  Environmentálneho workshopu zameraného na recykláciu sa zúčastnili žiačky III.PA, ktoré mali možnosť vyrobiť si manuálne papier z plastu a zapojiť sa do súťažného kvízu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria