Navigácia

 • Výsledky prijímacích skúšok - 2. kolo

 • Kurz na ochranu života a zdravia

  Naši tretiaci absolvovali kurz na ochranu života a zdravia v rôznych kútoch Slovenska. Pozreli si krásy Vysokých Tatier, Malej Fatry a Podunajskej roviny. Okrem edukačných aktivít zameraných na ochranu prírody si preverili orientáciu v teréne, základy prvej pomoci a zabavili sa.

 • Oznam pre uchádzačov o pomaturitné štúdium

  Oznamujeme prihláseným uchádzačom, že pozvánky na prijímacie skúšky sme zaslali na e-mailové adresy uvedené v prihláškach (skontrolujte si aj "spamový kôš"). V prípade, že Vám pozvánka nebola doručená, prosíme kontaktujte nás na 0911 792 522.

 • Ďalší termín prijímacích skúšok

  Riaditeľ SOŠPg bl. Laury v Trnave vyhlasuje ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v študijnom odbore:

  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť   12 miest

  7661 M sociálno-výchovný pracovník    2 miesta

  7670 M pedagogický asistent   3 miesta

   

  Termín podania prihlášky: do 10. 06. 2024

  Termín prijímacích skúšok: 18. 06. 2024

   

   

 • V zdravom svete na osvete

  Trnavské osvetové stredisko uskutočnilo podujatie Prevencia - základ zdravia, ktorého sa zúčastnili aj viaceré triedy našej školy. Žiačky mali možnosť zmerať si krvný tlak, telesný tuk, vyšetriť hladinu cholesterolu v krvi a využiť poradenstvo v otázkach zdravia.

 • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

  Naši úspešní maturanti si v utorok 28.mája 2024 prevzali v sále Marianum maturitné vysvedčenia z rúk riaditeľa školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, PhD., MBA, LL.M. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovorili generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko a za rodičov Ing. Oto Gróf, ktorí zdôraznili dôležitosť tejto chvíle. Zhromaždeniu predchádzala svätá omša, ktorú celebroval riaditeľ školy v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave.

 • Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

  V školskej kaplnke bl. Titusa Zemana sme slávili svätú omšu, ktorú celebroval riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. V homílii vyzdvihol veľkosť Kristovej lásky, ktorá sa prejavila v dare Eucharistie.
  Riaditeľ školy vyhlásil pre žiakov súťaž inšpirovanú životným príbehom najnovšieho svätca, ktorý dokumentoval eucharistické zázraky.

 • Lúčenie maturantov

  Žiaci štvrtých ročníkov sa v piatok 10.5.2024 rozlúčili so svojimi kamarátmi, pedágógmi a vedením školy, pochválili sa maturitnými tablami a vo všetkých triedach ukázali silu svojich hlasiviek a rapkáčov. Maturantom prajeme veľa šťastia!

 • DofE - cvičná expedícia 2024

  Cvičná expedícia programu DofE prebiehala v dvoch fyzicky náročných dňoch, počas ktorých dievčatá zvládli 26 kilometrov, noc v lese, prípravu a konzumáciu vlastného jedla, orientáciu v Malých Karpatoch a nestretnúť medveďa. Dievčatá to zvládli perfektne!

 • Maratón pohybu a športový deň

  Na podporu Dňa narcisov sa pravidelne uskutočňuje Maratón pohybu v Mestskej športovej hale v Trnave a tento rok našu školu zastupovali žiačky tried I.SV, II.SV a III.SV.
  V tom istom mesiaci bol našou školou zrealizovaný športový deň pre žiakov tretieho ročníka zameraný na zdravý životný štýl.

 • Deň Zeme pre deti z MŠ a ZŠ

  Naši žiaci sa opakovane zúčastnili aktivít, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Trnave ku Dňu Zeme. Tentokrát boli animátorkami žiačky z triedy II.VS, ktoré počas celého dopoludnia sprevádzali deti z trnavských materských a základných škôl po pripravených stanovištiach.

 • Rodičovské združenie

  Rodičovské združenie

  Dňa 24.04.2024 sa v priestoroch školy od 16:00 hod. budú realizovať triedne rodičovské združenia pre triedy denného štúdia. Tešíme sa na vás!

 • Silový päťboj

  Naše dievčatá nás úspešne reprezentovali na súťaži v silovom päťboji dievčat stredných škôl. Gratulujeme Sofii Csadiovej, ktorej o jeden bod uniklo tretie miesto a Vanese Zrelicovej, ktorá obsadila pekné šieste miesto.

 • Veľkonočné posolstvo

 • IPčko

  Filozofia internetovej poradne pre mladých, ktorá je súčasťou  Integrovaného záchranného systému, oslovila aj žiakov našej školy. V rámci exkurzie sa zoznámili s aktivitami, diskusiami, prezentáciami a workshopmi, ktoré IPčko realizuje a absolvovali individuálne konzultácie s odborníkmi.

 • Odborné prednášky

  V spolupráci s Odborom prevencie krimininality MV SR sa žiaci III. MŠ a I. VS zúčastnili prednášok, ktoré sa dotýkali aktuálnych spoločenských tém.

 • Jozef a jeho zázračný farebný plášť

  Dňa 20.3.2024 sa žiaci z I.PA a II. PA zúčastnili na muzikálovom predstavení Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré v réžii Petra Oravca pútavo rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch.

 • Deň sv. Patrika

  V utorok 19.3.2024 si žiačky triedy II.VS pripomenuli na hodinách anglického jazyka rôznymi aktivitami Deň svätého Patrika. Tento svätec je patrónom Írska a zároveň symbolizuje príchod kresťanstva do tejto krajiny.

 • Slovenský červený kríž

  Budúce mladé záchranárky z našej školy využili možnosť navštíviť Simulačno-edukačné centrum SČK v Žiline a vyskúšali si rôzne spôsoby poskytovania prvej pomoci. Pod vedením Mgr. Petra Martineka si svoje teoretické vedomosti overili v praxi.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria