Navigácia

Školský psychológ a výchovný poradca

Milí žiaci, rodičia a učitelia,

v našej škole pôsobí pre Vás školská psychologička

Mgr. Blanka Jakubcová

 

Tel. kontakt: 0917 587 874

Email: skolsky.psycholog@pasa.sk

 

Činnosť školského psychológa:

Neváhajte sa na mňa obrátiť pri vzdelávacích a výchovných problémoch, vzťahových problémoch v triede a v škole, prípadne ste v ťažkej životnej situácii. Môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov. Na škole pôsobím aj ako výchovný poradca.

 

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 8.00-13.30 (žiaci, učitelia, rodičia)

Konzultáciu je odporúčané si vopred dohodnúť.

 

Kedy kontaktovať školského psychológa?

Žiaci:

 • máte problémy s učením,
 • máte problémy so sústredením,
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov,
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady,
 • potrebujete sa o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť,
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi  a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť,
 • trápi vás tréma, strach zo skúšania, neviete sa efektívne učiť,
 • rozhodujete sa o vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu zvoliť,
 • kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako,
 • ocitnete sa v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady.

 

Rodičia/zákonní zástupcovia:

 • pri konzultovaní vzdelávacích a výchovných problémov Vašich detí,
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov,
 • ak sa rozhodujete spolu s Vašimi deťmi o voľbe ich budúceho povolania a potrebujete sa uistiť o vhodnosti voľby.

 

Učitelia:

 • pri riešení vzdelávacích a výchovných problémov u žiakov,
 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi.

 

Ako kontaktovať školského psychológa?

 • žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa, cez Edupage, telefonicky, mailom alebo osobne,
 • zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo cez Edupage, telefonicky, mailom,
 • učiteľ osobne kedykoľvek vrámci konzultačných hodín psychológa.

 

Psychologická starostlivosť nezahŕňa komplexnú diagnostiku ani dlhodobú terapiu. Spolupracujeme so zariadeniami poradenstva a prevencie (ZPP) ako aj s ďalšími poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

 

Užitočné odkazy:

Portál slovenských vysokých škôl

Portál českých vysokých škôl

Elektronická prihláška

časopis Kam po strednej

 

 

Súbory na stiahnutie:

Pokyny k vypĺňaniu prihlášky na VŠ

Prihláška na VŠ - tlačivo

Prihláška na VŠ - vzor1, Prihláška na VŠ - vzor2

SCIO prechod na VŠ

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria