Navigácia

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:   PhDr. Pavlína Cuninková

Školský psychológ:   PhDr. Eva Hirnerová

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov:   Mgr. Bc. Andrea Šášiková

Koordinátor výchovy k ľudským právam:   Mgr. Daniela Lančaričová

 

Užitočné odkazy:

Portál slovenských vysokých škôl

Portál českých vysokých škôl

Elektronická prihláška

časopis Kam po strednej

 

 

Súbory na stiahnutie:

Pokyny k vypĺňaniu prihlášky na VŠ

Prihláška na VŠ - tlačivo

Prihláška na VŠ - vzor1, Prihláška na VŠ - vzor2

SCIO prechod na VŠ

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria