Navigácia

Maturita - termíny

Termíny jednotlivých častí maturitnej skúšky v šk. roku 2023/2024

 

 

Termín Časť maturitnej skúšky
12. marec 2024 (utorok)  EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
13. marec 2024 (streda)  EČ a PFIČ MS z anglického jazyka
15. - 17. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. MŠ
17. - 19. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. PA
16. - 17. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. VS
15. - 19. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PMA, II. PMB
17. - 19. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PVO
15. apríl 2024  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. MOV
20. - 24. máj 2024

 Ústna forma internej časti MS

 Predmety: SJL, ANJ, TČOZ, dobrovoľné predmety

 Triedy: IV. MŠ, IV. PA, IV. VS, II. PMA, II. PMB, II. PVO, II. MOV

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria