Navigácia

Maturita - termíny

Termíny jednotlivých častí maturitnej skúšky v šk. roku 2018/2019

 

 

Termín Časť maturitnej skúšky
17. marec 2020 (utorok)  EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
18. marec 2020 (streda)  EČ a PFIČ MS z anglického a nemeckého jazyka
20. - 22. apríl 2020  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. MŠ
22. - 23. apríl 2020  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. VS
20. apríl 2020  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. PL
24. apríl 2020  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. MOV
20. - 24. apríl 2020  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PMA, II. PMB
18. - 22. máj 2020

 Ústna forma internej časti MS

 Predmety: SJL, ANJ, NEJ, TČOZ, dobrovoľné predmety

 Triedy: IV. MŠ, IV. PL, IV. VS, II. PMA, II. PMB, II. MOV

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria