Navigácia

Maturita - termíny

Termíny jednotlivých častí maturitnej skúšky v šk. roku 2021/2022

 

 

Termín Časť maturitnej skúšky
15. marec 2022 (utorok)  EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
16. marec 2022 (streda)  EČ a PFIČ MS z anglického jazyka
4. - 6. apríl 2022  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. MŠ
4. - 5. apríl 2022  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. PA
6. - 7. apríl 2022  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. SV
4. - 8.  apríl 2022  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PMA, II. PMB
7. - 8. apríl 2022  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PVO
23. - 27. máj 2022

 Ústna forma internej časti MS

 Predmety: SJL, ANJ, NEJ, TČOZ, dobrovoľné predmety

 Triedy: IV. MŠ, IV. PA, IV. SV, II. PMA, II. PMB, II. PVO

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria