Navigácia

Maturita - termíny

Termíny jednotlivých častí maturitnej skúšky v šk. roku 2018/2019

 

 

Termín Časť maturitnej skúšky
12. marec 2019 (utorok)  EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
13. marec 2019 (streda)  EČ a PFIČ MS z anglického a nemeckého jazyka
8. - 9. apríl 2019  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. MŠA
9. - 10. apríl 2019  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. MŠB
8. apríl 2019  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. SV
11. apríl 2019  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda IV. PL
8. - 12. apríl 2019  Praktická časť odbornej zložky MS - trieda II. PMA, II. PMB
20. - 24. máj 2019

 Ústna forma internej časti MS

 Predmety: SJL, ANJ, NEJ, TČOZ, dobrovoľné predmety

 Triedy: IV. MŠA, IV. MŠB, IV. PL, IV. SV II. PMA, II. PMB

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria