Navigácia

Prijímacie skúšky

 

Prosíme uchádzačov, aby sa na štúdium prihlasovali len ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU.  Maturitné vysvedčenie, (obidve strany) naskenujte a pripojte k prihláške. Elektronická prihláška bude prístupná od 20. marca 2024 do 31. mája 2024. Po tomto termíne bude formulár elektronickej prihlášky neprístupný a na štúdium nebude možné sa dodatočne prihlásiť. Pozvánka na prijímacie skúšky bude zaslaná na e-mail uvedený v prihláške všetkým prihláseným uchádzačom najneskôr 10 kalendárnych dní pred termínom prijímacej skúšky.


7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (kritériá)

Upozornenie

Pesnicky_na_talentovky.zip (Zoznam piesní na talentovú prijímaciu skúšku z hudobnej výchovy)

prihlaska_7649_N.pdf

7691 N majster odbornej výchovy 

prihlaska_7691_N.pdf

7518 Q špeciálna pedagogika

prihlaska_7518_Q.pdf

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

prihlaska_7646_N.pdf

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria