Navigácia

Prijímacie skúšky

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2024/2025

V školskom roku 2024/2025 otvárame tieto študijné odbory (denné štúdium):

Kód a názov študijného odboru

Počet žiakov

 Kritériá 2024/2025

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 

31

 kritériá MŠ
   7670 M pedagogický asistent/pedagogická asistentka 28 kritériá PA
   7661 M sociálno-výchovný pracovník/sociálno-výchovná pracovníčka 10 kritériá SV

   7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

18 kritériá VO

 

Prihláška sa podáva najneskôr do 20. marca 2024.

Odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aby sa pred podaním prihlášky informoval osobnou konzultáciou s vedením školy o vhodnosti zvoleného študijného odboru a o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. Prosíme kontaktujte nás na tel. čísle 0918 739 299. Ďakujeme.

Kritériá na prijatie pre šk. rok 2025/2026

Kód a názov študijného odboru

 Kritériá 2025/2026

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

kritériá MŠ
   7670 M pedagogický asistent/pedagogická asistentka kritériá PA
   7661 M sociálno-výchovný pracovník/sociálno-výchovná pracovníčka kritériá SV

   7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

kritériá VO

 

 

Podklady k prijímacej skúške pre odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

Rytmicko-gymnastická zostava na talentovú skúšku z telesnej výchovy:

Zoznam piesní na talentovú skúšku z hudobnej výchovy:

anicka_dusicka_akordeon.pdf

a_ja_taka_carna_akordeon.pdf

a_ja_taka_dzivocka_akordeon.pdf

a_od_presova_akordeon.pdf

ceresnicky_ceresnicky_akordeon.pdf

cervenuo_jablcko_v_obuocku_mam_akordeon.pdf

chodila_dievcina_po_hore_placuci_akordeon.pdf

cize_si_suhajko_akordeon.pdf

dedinka_v_udoli_akordeon.pdf

dnes_je_sobota_akordeon.pdf

dolina_dolina_klavir.pdf

do_rana_je_mala_chvila_klavir.pdf

keby_ja_vedela_kde_budem_nevestu_akordeon.pdf

ked_rozkvitne_biela_ruza_klavir.pdf

ked_som_isiel_hore_polanu_akordeon.pdf

kopala_studienku_akordeon.pdf

mala_som_mala_som_tulipan_za_pasom_klavir.pdf

na_orave_dobre_akordeon.pdf

presporska_kasaren_malovana_akordeon.pdf

sedemdesiat_sukien_mala_akordeon.pdf

slovenske_mamicky_akordeon.pdf

tam_pod_tatrami_akordeon.pdf

v_hlbokej_doline_akordeon.pdf

zala_nasa_anicka_zala_travu_akordeon.pdf

zalo_dievca_zalo_travu_akordeon.pdf

z_vychodnej_dievcata_akordeon.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury, Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
  Jána Hollého 9, 917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria