Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. MŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Hučková
I. PA Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Michaela Jamrichová
I. VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Havrlent
II. MŠ Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Zajacová
II. PA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Krendželáková
II. VS Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Pavlína Cuninková
III. MŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Eva Gombíková
III. PA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dagmar Hýllová
III. VS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Bc.Andrea Šášiková, DiS
IV. MŠ Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Alexandra Ondrejková
IV. PA Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Lýdia Micháleková
IV. SV Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Mršťáková
I. PMA Triedny učiteľ Mgr. Peter Masarovič
I. PMB Triedny učiteľ Mgr. Peter Masarovič
I. PŠŠ Triedny učiteľ PhDr. Ivana Václavová
I. PVO Triedny učiteľ Mgr. Viera Škrhová
I. MOV Triedny učiteľ PhDr. Marian Marák, PhD.
II. PMA Triedny učiteľ Mgr. Martina Masáriková
II. PMB Triedny učiteľ Mgr. Martina Masáriková
II. PŠŠ Triedny učiteľ PhDr. Marian Marák, PhD.
II. PVO Triedny učiteľ Mgr. Viera Škrhová

© aScAgenda 2022.0.1300 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2021

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria