Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte, prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Právne informácie

Počet návštev: 1183561

Utorok 21. 5. 2024

Pomaturitné štúdium

Termíny prijímacích skúšok:

26. jún 2024 (v prípade potreby aj 27. jún 2024)

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

24. jún 2024

7691 N majster odbornej výchovy

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

 

Elektronickú prihlášku vyplňte do 31. mája 2024.

 

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • Žiaci štvrtých ročníkov sa v piatok 10.5.2024 rozlúčili so svojimi kamarátmi, pedágógmi a vedením školy, pochválili sa maturitnými tablami a vo všetkých triedach ukázali silu svojich hlasiviek a rapkáčov. Maturantom prajeme veľa šťastia!

 • Cvičná expedícia programu DofE prebiehala v dvoch fyzicky náročných dňoch, počas ktorých dievčatá zvládli 26 kilometrov, noc v lese, prípravu a konzumáciu vlastného jedla, orientáciu v Malých Karpatoch a nestretnúť medveďa. Dievčatá to zvládli perfektne!

 • Na podporu Dňa narcisov sa pravidelne uskutočňuje Maratón pohybu v Mestskej športovej hale v Trnave a tento rok našu školu zastupovali žiačky tried I.SV, II.SV a III.SV.
  V tom istom mesiaci bol našou školou zrealizovaný športový deň pre žiakov tretieho ročníka zameraný na zdravý životný štýl.

 • Naši žiaci sa opakovane zúčastnili aktivít, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Trnave ku Dňu Zeme. Tentokrát boli animátorkami žiačky z triedy II.VS, ktoré počas celého dopoludnia sprevádzali deti z trnavských materských a základných škôl po pripravených stanovištiach.

 • Rodičovské združenie

  Dňa 24.04.2024 sa v priestoroch školy od 16:00 hod. budú realizovať triedne rodičovské združenia pre triedy denného štúdia. Tešíme sa na vás!

 • Naše dievčatá nás úspešne reprezentovali na súťaži v silovom päťboji dievčat stredných škôl. Gratulujeme Sofii Csadiovej, ktorej o jeden bod uniklo tretie miesto a Vanese Zrelicovej, ktorá obsadila pekné šieste miesto.

 • Filozofia internetovej poradne pre mladých, ktorá je súčasťou Integrovaného záchranného systému, oslovila aj žiakov našej školy. V rámci exkurzie sa zoznámili s aktivitami, diskusiami, prezentáciami a workshopmi, ktoré IPčko realizuje a absolvovali individuálne konzultácie s odborníkmi.

 • V spolupráci s Odborom prevencie krimininality MV SR sa žiaci III. MŠ a I. VS zúčastnili prednášok, ktoré sa dotýkali aktuálnych spoločenských tém.

 • Dňa 20.3.2024 sa žiaci z I.PA a II. PA zúčastnili na muzikálovom predstavení Jozef a jeho zázračný farebný plášť, ktoré v réžii Petra Oravca pútavo rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch.

 • V utorok 19.3.2024 si žiačky triedy II.VS pripomenuli na hodinách anglického jazyka rôznymi aktivitami Deň svätého Patrika. Tento svätec je patrónom Írska a zároveň symbolizuje príchod kresťanstva do tejto krajiny.

 • Budúce mladé záchranárky z našej školy využili možnosť navštíviť Simulačno-edukačné centrum SČK v Žiline a vyskúšali si rôzne spôsoby poskytovania prvej pomoci. Pod vedením Mgr. Petra Martineka si svoje teoretické vedomosti overili v praxi.

 • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci z tried I.MŠ a II.PA zúčastnili lyžiarskeho kurzu, na ktorom mali možnosť upevniť triedny kolektív, spoznať krásy Slovenska a užiť si sneh.

 • Pod vedením koordinátorky školského parlamentu Mgr. Barbory Buttkovej sa v januári uskutočnil už tretí ročník výmeny oblečenia, kníh a doplnkov. Veci, ktoré nám zostali budú venované Trnavskej arcidiecéznej charite, ktorá ich daruje rodinám v núdzi. Ďakujeme žiakom a učiteľom, že sa do akcie aktívne zapojili.

 • V Mestskej športovej hale v Trnave sa počas posledného januárového víkendu konal 13. ročník Festivalu hier. Piatkové dopoludnie bolo už tradične vyhradené deťom z trnavských základných škôl. Úlohy animátoriek pri hracích stoloch či skákacích hradoch sa zhostili dievčatá z triedy III. MŠ. Aj vďaka nim si deti užili chvíle plné zábavy i súťaženia.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu trieda IV.VS navštívila Synagógu náboženskej obce Status quo ante v Trnave. Spolu sme si pripomenuli utrpenie niekoľkých miliónov židov.

 • V priebehu mesiaca január si naša škola uctila pamiatku bl. Titusa Zemana, ktorého meno nesie školská kaplnka. Taktiež sme si v tomto mesiaci svätou omšou pripomenuli sviatok patrónky školy - bl. Laury. Odkaz pokory a sily viery oboch blahoslavených rezonoval aj počas Trojkráľového požehnania všetkých priestorov našej školy.

 • Environmentálneho workshopu zameraného na recykláciu sa zúčastnili žiačky III.PA, ktoré mali možnosť vyrobiť si manuálne papier z plastu a zapojiť sa do súťažného kvízu.

 • Triedy I.PA a II.VS boli súčasťou interaktívnej inscenácie Skytý zmysel, ktorá je zameraná na rozvoj kritického myslenia a ponúka nástroje ako bojovať s dezinformáciami a hoaxmi.

 • Žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy spoločne privítali obdobie lásky a pokoja na vianočnom koncerte speváckeho zboru našej školy, ktorý doplnil o prianie požehnaných Vianoc riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M.

 • Predvianočné obdobie si naši žiaci spríjemnili návštevou a prehliadkou Viedne. Spoločne si vychutnali atmosféru vianočných trhov a návštevu klziska.

 • Dňa 24.11.2023 sa uskutočnili imatrikulácie žiakov prvých ročníkov, ktorí zložili tradičný sľub a stali sa súčasťou akademickej pôdy našej školy. Veríme, že atmosféra imatrikulácií sa prenesie aj do celého ich študentského života.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - recepcia školy
  0911 792 522 - odpisy vysvedčení, potvrdenia o štúdiu, informácie k pomaturitnému štúdiu

Fotogaléria