Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Právne informácie

Počet návštev: 7280140

Sobota 28. 5. 2022

Pomaturitné štúdium

7691 N majster odbornej výchovy

Absolvent tohto odboru je kvalifikovaný majster odbornej výchovy v stredných odborných školách a v školách a triedach pre žiakov s mentálnym postihnutím.

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

7518 Q špeciálna pedagogika

Prihlášku zašlite do 31. mája 2022.

Prijímacie skúšky do pomaturitného štúdia sa budú konať v termíne od 20. - 24. júna 2022

 

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • Pri príležitosti sviatku sv. Jána Nepomuckého, katolíckeho kňaza a mučeníka, sa v školskej kaplnke konala svätá omša, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Súčasťou slávnosti bolo požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého. Sprievodný program, ktorý pripravili žiaci našej školy, nám ponúkol možnosť precítiť zjednotenie kultúry a viery.

 • Žiaci štvrtých ročníkov sa v piatok 13.5.2022 rozlúčili so svojimi kamarátmi, pedágógmi a vedením školy, pochválili sa maturitnými tablami a vo všetkých triedach ukázali silu svojich hlasiviek a rapkáčov. Maturantom prajeme veľa šťastia!

 • Žiačka našej školy, Janka Uherčíková z triedy IV.MŠ, sa zúčastnila 2. kola ženskej ligy vo vzpieraní, kde sa jej podarilo vzoprieť 58 kg v trhu a 77 kg v nadhode. Najbližšie Janku čakajú Majstrovstvá Slovenska juniorov a na nich sa pokúsi obhájiť titul majsterky z minulého roka. Držíme jej palce!

 • Naše žiačky Rebeka Macháčová, Jarmila Hučková, Sofia Csadiová, Saša Derzsiová, Soňa Strnádelová, Tamara Kovárová, Lenka Bieliková a Petra Danková sa v dňoch 28. a 29. apríla 2022 zúčastnili Župnej olympiády v atletických disciplínach a aerobiku. Úspešne nás reprezentovala Natália Matulová z triedy II.MŠ, ktorá obsadila prvé miesto v hode oštepom, druhé miesto v hode diskom a tretie miesto v hode guľou. Úspešná bola aj Bianka Paulusová z triedy III.MŠ, ktorá obsadila tretie miesto v aerobiku. Gratulujeme!

 • Dňa 28.4.2022 sa žiaci III.VS ako dobrovoľníci zapojili do projektu, ktorý pomáha onkologicky chorým pacientom a ich rodinám. Ďakujeme za aktívnu účasť!

 • Pri príležitosti Dňa Zeme sa na škole uskutočnil SWAP a žiaci druhých ročníkov si pozreli dokmentárny film s environmentálnou témou, po ktorom nasledovala diskusia. Mnohí žiaci si uvedomujú limity našej planéty a problematiku nadprodukcie, preto sa aktívne zapojili do výmeny oblečenia a kníh. Ďakujeme!

 • Začiatkom apríla prebiehalo v triedach I.VS a III.VS zážitkové učenie zamerané na rozvoj sociálnych, jazykových a komunikačných zručností prepojených s témou wellbeningu. Naši žiaci a pedagógovia sa v praxi presvedčili, ako tieto aktivity pozitívne ovplyvňujú proces vzdelávania a atmosféru v triede.

 • Návšteva Skládky odpadu v Trnave ovplyvnila pohľad žiakov III.PA na spracovávanie, triedenie a využitie odpadu. Prostredníctvom priameho a bezprostredného zážitku si uvedomili dôležitosť správneho separovania a náročnosť práce s odpadom. Pod vplyvom exkurzie sa rozhodli aktívnejšie zapojiť do ochrany životného prostredia.

 • Budúci asistenti učiteľa z triedy II.PA sa zúčastnili výstavy, ktorá bola zameraná na svet detí. Prostredníctvom autentických učebných pomôcok a rôznych školských predmetov, hier a detskej literatúry spoznali život detí v minulom storočí.

 • Žiačky III.MŠ pod vedením triednej učiteľky PaedDr. Evy Gombíkovej 21.03 2022 vyjadrili svoju sympatiu ľuďom s Downovým syndrómom. Zapojili sa do ponožkovej výzvy a obutím ponožiek rôznych farieb tak prejavili porozumenie a rešpekt k rozdielnosti.

 • Lyžiarsky kurz v tomto zložitom období je snom asi každého žiaka. Sme radi, že žiačkam I.MŠ a II.MŠ odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa podarilo kurz absolvovať. Spolu s lyžiarskymi inštruktormi (PaedDr. Gombíková, PhDr. Ondrejková, Mgr. Čálik) navštívili horský hotel Javorník s lyžiarskym strediskom Ski Ráztoka v obci Horná Maríková. Všetci naplnili cieľ lyžiarskeho výcviku – zvládnuť základnú techniku zjazdového lyžovania, okrem toho navštívili raritu tejto oblasti – drevný kostolík a zažili chvíle, tak vzácne v tejto dobe, plné spolupatričnosti a blízkosti.

 • Vážení rodičia a milí žiaci, zverejnili sme kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka. Prijímacie skúšky

 • Žiacka školská rada zorganizovala v advetnom období dve charitatívne zbierky, do ktorých sa zapojili žiaci, učitelia aj ostatní zamestnanci školy. Seniorov zo zariadení v Trnave a v Cíferi potešia balíčky, ktoré obsahujú niečo sladké, niečo teplé, niečo voňavé a tiež niečo zo srdca. Deti v Keni zase poteší zbierka starých okuliarov, ktorá bola realizovaná v rámci projektu Okuliare pre Afriku. Zo srdca ďakujeme!

 • V dňoch 5.11 až 11.11 prebiehal 22.ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorého súčasťou boli školské projekcie a online diskusie. Témou filmu Generácia Gréta boli klimatické zmeny, občiansky aktivizmus a do diskusie sa aktívne zapojili žiačky tried II.MŠ a IV.PA. Ďaľší film Tieňohra, ktorý videli žiaci triedy IV.SV, sa venoval migrácii a jej negatívnym dôsledkom. Trieda I.PA mala možnosť vidieť film, ktorý bol zameraný na inklúzii ľudí so zdravotným znevýhodnením a mal názov Modelka Maddy.

 • Trieda III.VS si pripomenula spevom, tancom a prezentáciou patróna svojej triedy sv. Uršuľu. Slávnostný deň ukončili svätou omšou, ktorú celebroval PhDr. Peter Mikula, PhD., MBA, LL.M.

 • Dňa 26.10.2021 sa uskutočnilo posvätenie nových priestorov Senior klubu pri Katolíckej Jednote na Hlavnej ulici v Trnave. Posvätenie vykonal riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, PhD., MBA, LL.M. Pri tejto príležitosti vystúpili s krátkym kultúrnym programom aj žiaci našej školy.

 • Žiaci našej školy opakovane reagovali na iniciatívu Pápežskej nadácie ACN, ktorá každoročne organizuje akciu s názvom Milión detí sa modlí ruženec. Myšlienkou tohtoročnej kampane je spojiť deti celého sveta v modlitbe slovami „spoločne s Máriou a pod ochranou sv. Jozefa“.

 • Svetový deň Bielej palice je sprievodnou aktivitou k zbierke Biela pastelka. Dievčatá z triedy III.MŠ sa aktívne zapojili do dopravno-bezpečnostnej akcie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Policajným zborom SR.

 • Dňa 14.10.2021 sa v triede II.VO uskutočnila aktivita, ktorá nadväzuje na Svetový deň výživy, ktorého posolstvom je myšlienka "Zdravou výživou pre svet bez hladu."

 • Trieda II.MŠ navštívila katedru slovenčiny na pôde Trnavskej univerzity. Ulička jazykov poskytovala návštevníkom zábavné aktivity, interaktívne hry, výstavy literatúry v rôznych jazykoch, akými sú nemčina, angličtina, latinčina, esperanto, ale i náš materinský jazyk. Naše žiačky si pri stánku Katedry slovenského jazyka a literatúry mohli overiť svoje vedomosti z pravopisu, literatúry, zahrať si zaujímavé hry, ale sa i odfotiť s naším kodifikátorom – Ľudovítom Štúrom.

 • Žiačky tried III.MŠ a III.PA sa aj tento rok ako dobrovoľníčky zapojili do verejnej zbierky Biela pastelka. V uliciach mesta Trnava a v priestoroch našej školy vyzbierali sumu 2319,40 €. Ďakujeme!

 • Naša škola sa opakovane zapája do Európskeho deň jazykov, ktorého hlavným cieľom je poukázať na to, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9,
  917 01 Trnava
 • 0918 739 299 - zástupkyňa riaditeľa školy
  0918 739 311 - ekonómka školy
  0918 740 220 - výdajná školská jedáleň
  0918 740 376 - informátor školy

Fotogaléria