Navigácia

Rozvrh - večerní

7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

I. PMA

II. PMA

 

I. PMB

II. PMB

 

 

7518 Q špeciálna pedagogika:

I. PŠŠ

II. PŠŠ

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
  Jána Hollého 9
  917 01 Trnava
 • Zástupkyne riaditeľa školy:

  0918 739 299
  PhDr. Eva Hirnerová

  0911 792 522
  Ing. Mária Adamíková

  0918 739 311
  Sekretariát školy
  Mgr. Iveta Veselá

  0918 740 376
  Informátor školy

  0918 740 220
  Výdajná školská jedáleň


Fotogaléria