Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Právne informácie

Počet návštev: 2900617

Piatok 22. 5. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

  Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7669 M pedagogické lýceum


  Prijímacia skúška sa bude konať 16. júna 2015.
  Prihlášky na štúdium, ktoré si vyžiadate na ZŠ, môžete odovzdať do 10. júna 2015.

 • Odišiel do domu svojho Otca

  Pán života a smrti povolal do večnosti otca biskupa Mons. Dominika Tótha. V mene vedenia školy a študentov ďakujeme otcovi biskupovi za všetko čo urobil pre rozvoj našej Pedagogickej a sociálnej akadémie. Otec biskup zostávate v našich modlitbách.

  Odpočívajte v pokoji!  

 • Zápis prijatých uchádzačov

  Zápis prijatých uchádzačov v 2. termíne do 1. ročníka v šk. roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 15. mája 2015 od 8.00 do 17.00 hod. Prineste si so sebou zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola.

 • 14. 5. 2015

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

 • Zápis prijatých uchádzačov

  Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka v šk. roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 12. mája 2015 od 8.00 do 17.00 hod. Prineste si so sebou zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola.

 • 11. 5. 2015

  Aktualizovali sme modul Prijímacie skúšky

 • Študenti tretích ročníkov sa zapojili do projektu Digiškola a spoločne vytvorili tanečné video ako adaptáciu českého muzikálu Rebelové. Video vzniklo pod vedením PhDr. Alexandry Ondrejkovej v spolupráci s Michaelou Kubíkovou. Súčasťou je aj interaktívna prezentácia, ktorá vznikla pod vedením Mgr. Kataríny Zajacovej a propaguje silné stránky našej školy!

  Poď na stránku The School Dance, pozri si naše video a hlasuj prostredníctvom Facebooku!

 • V dňoch 28. apríla až 1. mája 2015 sa žiačky III. MŠ zúčastnili III. ročníka Medzinárodnej prehliadky záujmovej umeleckej činnosti katolíckych škôl v Košiciach. Tento rok čakalo na porotu 55 vystúpení v hudobnej, dramatickej a tanečnej kategórii. Odborná porota vybrala do galavečera tých najlepších. Sme radi, že obe naše vystúpenia zdobili spomínaný galavečer. Petru Dorušincovú s piesňou Ave Maria doprevádzal na klavíri jeden z porotcov – Daniel Špiner. Ich spoločné vystúpenie bolo pre mnohých silným emotívnym zážitkom. Hudobné kvarteto  v podaní  Veroniky Hechtovej, Jany Lukáčikovej, Petry Dorušincovej a Sabíny Petrášovej sa predstavilo v modernom poňatí. Ich Cups Song priniesol veľký úspech. Košice nás opäť nesklamali, užili sme si čaro ich histórie, divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej, mestský sprievod vítania jari a samozrejme prekrásnu liturgiu. Dievčatá na prehliadku pripravila PaedDr. Eva Gombíková. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Všetko začalo Týždňom povolaní v II. B na ZŠ Angely Merici. 29.4. 2015 sa druháci prišli bližšie pozrieť na povolanie učiteľa do našej školy. Boli veru prekvapení, keď sa ocitli medzi samými učiteľkami. A nie hocijakými – premieňali sa na motýle, víly, herečky aj „obyčajné“ kamarátky. Deti zažili krásne predpoludnie plné zábavy a dievčatá zo IV. MŠB si pod vedením PaedDr. Stanislavy Hučkovej a PhDr. Ivany Václavovej vyskúšali otvorenú hodinu tvorivej dramatiky.

 • Dňa 8. apríla 2015 mali žiačky odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo možnosť absolvovať workshop s bábkoherečkou, scenáristkou a režisérkou Petronelou Dušovou, absolventkou Divadelnej akadémie múzických umení v Prahe, odbor bábkoherectvo. Tomuto špecifickému dramatickému umeniu sa herečka venuje od roku 1988. Cieľom workshopu bolo predviesť, že práca s bábkou nie je založená len na slove a deji, ale často je postavená na malých gestách, hre svetla a ticha, na znehybnení alebo oživení bábky. Cez praktické ukážky Rozprávky o princovi Bajajovi sa žiačky presvedčili, že bábkoherectvo je skutočne osobitý druh umenia, ktorý má vlastný umelecký výraz. Veríme, že stretnutie im prinieslo veľa inšpirácií, ktoré prenesú do ich práce s bábkou.

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Fotogaléria