Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Právne informácie

Počet návštev: 3011966

Sobota 29. 8. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 • Prázdniny

  Milí žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy,

  želáme Vám pohodové prázdniny, prežite veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

   

 • Te Deum

  Na sviatok sv. Petra a Pavla sme sv. omšou spoločne poďakovali za uplynulý školský rok 2014/2015. Sv. omšu celebroval vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan, riaditeľ školy. Po jej skončení nasledovalo krátke vyhodnotenie školského roka.

 • Do tohtoročnej matematickej súťaže Klokan sa zapojilo 10 žiakov našej školy. Justín Bobák, žiak I. MŠB sa v kategórii žiakov stredných odborných škôl umiestnil medzi 20% najúspešnejších riešiteľov. Blahoželáme.

 • V mesiacoch máj a jún 2015 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili „Kurzu ochrany života a zdravia“, ktorý sa uskutočnil v krástnej prírode turistického centra Malej Fatry - v Terchovej. Cieľom kurzu bolo najmä praktické osvojenie si zásad ochrany zdravia človeka, poznávanie rastlinných a živočíšnych druhov. Počas týchto dní mali možnosť v nových situáciách a novom prostredí overiť si súdržnosť a vzájomné kamarátske vzťahy v triede.

 • Dňa 9.6.2015 sme usporiadali štvrtý ročník projektu určeného pre deti trnavských materských škôl,  do ktorého boli zapojené odbory učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum a sociálno-výchovný pracovník. Žiačky sa v tento deň premenili na víly, škriatkov, trpaslíkov, Červenú čiapočku, Snehulienku ... V slnečnom areáli našej školy pripravili 9 atraktívnych stanovíšť, v ktorých si malí zvedavci overili svoje hudobné, výtvarné, pohybové a jazykové zručnosti. Radosť detí bola znásobená skákacím hradom a veľkou šmykľavkou. Sme radi, že tohto ročníka sa zúčastnilo 300 detí z 12 materských škôl.

 • Dňa 9.6.2015 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 5. ročníka súťaže Buzalkova Trnava na tému „Rodina - domáca cirkev“. V kategórii literárnych prác získala 3. miesto Laura Gubalová, II. MŠ. Mimoriadne ocenenie v kategórii IKT prezentácie získala Adriana Šipková, I. MŠB. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Žiačky PaSA bl. Laury sa v dňoch od 2.6 – do 4.6.2015 zúčastnili po 25. rokoch obnovených Pedagogických hier v Leviciach. Súťažili medzi sebou žiaci pedagogický škôl zo Slovenska a z Čiech. Športové aktivity sú medzi našimi žiakmi veľmi obľúbené a hry im poskytli možnosť sebarealizácie v tejto oblasti. Ďakujeme za reprezentáciu školy v disciplínach beh, skok do diaľky, vrh guľou, stolný tenis a volejbal, ktorých sa zúčastnili pod vedením PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika.

 • Oznam o prijímacích skúškach pre uchádzačov externého štúdia

  Termín prijímacích skúšok pre uchádzačov o externé štúdium:


   

  • 22. jún 2015 o 8.00 hod. - odbor 7518 Q špeciálna pedagogika
  • 23. jún 2015 o 8.00 hod. - odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


  Pozvánka na prijímacie skúšky Vám bola zaslaná e-mailom, prípadne poštou. V prípade, že ste pozvánku neobdržali, odporúčame Vám skontrolovať si priečinok nevyžiadanej pošty (spam).
  V študijných odboroch 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 6851 N sociálno-právna činnosť sa prijímacie pohovory nekonajú. Vyrozumenie Vám príde poštou.

 • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

  Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7669 M pedagogické lýceum


  Prijímacia skúška sa bude konať 16. júna 2015.
  Prihlášky na štúdium, ktoré si vyžiadate na ZŠ, môžete odovzdať do 10. júna 2015.

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Fotogaléria