Navigácia

Prihlásenie

Používateľské meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Právne informácie

Počet návštev: 2962109

Nedeľa 5. 7. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 • Oznam o prijímacích skúškach pre uchádzačov externého štúdia

  Termín prijímacích skúšok pre uchádzačov o externé štúdium:


   

  • 22. jún 2015 o 8.00 hod. - odbor 7518 Q špeciálna pedagogika
  • 23. jún 2015 o 8.00 hod. - odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo


  Pozvánka na prijímacie skúšky Vám bola zaslaná e-mailom, prípadne poštou. V prípade, že ste pozvánku neobdržali, odporúčame Vám skontrolovať si priečinok nevyžiadanej pošty (spam).
  V študijných odboroch 7646 N vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a 6851 N sociálno-právna činnosť sa prijímacie pohovory nekonajú. Vyrozumenie Vám príde poštou.

 • Dňa 9.6.2015 sme usporiadali štvrtý ročník projektu určeného pre deti trnavských materských škôl,  do ktorého boli zapojené odbory učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, pedagogické lýceum a sociálno-výchovný pracovník. Žiačky sa v tento deň premenili na víly, škriatkov, trpaslíkov, Červenú čiapočku, Snehulienku ... V slnečnom areáli našej školy pripravili 9 atraktívnych stanovíšť, v ktorých si malí zvedavci overili svoje hudobné, výtvarné, pohybové a jazykové zručnosti. Radosť detí bola znásobená skákacím hradom a veľkou šmykľavkou. Sme radi, že tohto ročníka sa zúčastnilo 300 detí z 12 materských škôl.

 • Dňa 9.6.2015 po slávení sv. omše v kostole sv. Gorazda vo Vrbovom boli ocenení výhercovia 5. ročníka súťaže Buzalkova Trnava na tému „Rodina - domáca cirkev“. V kategórii literárnych prác získala 3. miesto Laura Gubalová, II. MŠ. Mimoriadne ocenenie v kategórii IKT prezentácie získala Adriana Šipková, I. MŠB. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

 • Žiačky PaSA bl. Laury sa v dňoch od 2.6 – do 4.6.2015 zúčastnili po 25. rokoch obnovených Pedagogických hier v Leviciach. Súťažili medzi sebou žiaci pedagogický škôl zo Slovenska a z Čiech. Športové aktivity sú medzi našimi žiakmi veľmi obľúbené a hry im poskytli možnosť sebarealizácie v tejto oblasti. Ďakujeme za reprezentáciu školy v disciplínach beh, skok do diaľky, vrh guľou, stolný tenis a volejbal, ktorých sa zúčastnili pod vedením PhDr. Ondrejkovej a Mgr. Čálika.

 • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest

  Riaditeľ PaSA bl. Laury podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vyhlasuje prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka v študijných odboroch:

  • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
  • 7661 M sociálno-výchovný pracovník
  • 7669 M pedagogické lýceum


  Prijímacia skúška sa bude konať 16. júna 2015.
  Prihlášky na štúdium, ktoré si vyžiadate na ZŠ, môžete odovzdať do 10. júna 2015.

 • Dňa 4.6.2015 sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, známy aj pod názvom Božie telo. Tento sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

 • Deň belasého motýľa

  Dňa 5. júna 2015 sa naše žiačky spolu s Mgr. Danielou Lančaričovou zúčastnili ako dobrovoľníčky 15. ročníka verejnej zbierky na pomoc ľuďom so svalovou dystrofiou.

 • Dňa 1.6.2015 si naši úspešní maturanti prevzali maturitné vysvedčenia v slávnostnej atmosfére Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Počas sv. omše, ktorú celebrovali riaditeľ arcidiecézneho školského úradu vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, riaditeľ školy vdp. PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan a vdp. PhDr. Peter Mikula poďakovali za milosti a dobrodenia, ktoré získali počas svojho štúdia.

  Absolventom zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďaľšom živote.

 • Zápis prijatých uchádzačov

  Zápis prijatých uchádzačov v 2. termíne do 1. ročníka v šk. roku 2015/2016 sa uskutoční dňa 15. mája 2015 od 8.00 do 17.00 hod. Prineste si so sebou zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola.

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Fotogaléria