Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Právne informácie

Počet návštev: 3328518

Pondelok 2. 5. 2016

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

 • Dňa 30.4.2016 mali možnosť žiaci IV. PL a I. SV uplatniť svoje teoretické vedomosti v praxi. Počas sobotňajšieho dňa ich čakala práca pedagogických asistentov - dobrovoľníkov na podujatí spoločnosti Úsmev ako dar s názvom Najmilší koncert roka, v ktorom sa upriamuje pozornosť verejnosti na talenty detí z detských domovov. Svojej úlohy sa naši žiaci zhostili veľmi zodpovedne a ľudsky, čím prispeli k priateľskej atmosfére koncertu, ktorý treba počúvať srdcom.

 • Dňa 14.4.2016 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v atletike stredných škôl. Marek Jankovič z triedy II. PL sa stal víťazom v behu na 3 km a postupuje na majtrovstvá Slovenska. Svoj talent prezentoval aj na majstrovstvách Európy juniorov v atletike v dňoch 22. - 24.4.2016. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Dňa 15.4.2016 sme v našej škole opäť privítali deti zo ZŠ s MŠ Angely Merici. Žiačky IV. MŠ triedy pod vedením PaedDr. Stanislavy Hučkovej pre ne pripravili dopoludnie plné zábavy a dobrodružstva. Deti z III.B si so zaujatím pozreli divadielko na motívy knihy Danka a Janka. Potom sa spolu s hrdinkami dostali do sveta fantázie. Vyskúšali si svoj um a obratnosť v zábavných disciplínach. Odmenou nám bola ich úprimná radosť a nadšenie.

 • Dňa 14. apríla 2016 sa žiačky PaSA bl. Laury zúčastnili 2. ročníka hudobnej súťaže pedagogických škôl v speve ľudovej a populárnej piesne s názvom  AKORD 2016. Našu školu reprezentovali žiačky IV. MŠ Veronika Hechtová, Patrícia Repková, Jana Lukáčiková a Petra Dorušincová. Spevácke výkony súťažiacich boli takmer na profesionálnej úrovni, preto nás veľmi teší, že pieseň od Whitney Houston - I Will Always Love You v podaní Petry Dorušincovej sa stala víťaznou.

  Dievčatá, ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

 • Dňa 8.4.2016 získala Patrícia Danišová, IV. PL 1. miesto v krajskom kole celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku "Jazykový kvet" v kategórii poézia - próza. Blahoželáme k víťazstvu.

 • Dňa 11.4.2016 na slávnostnej pedagogickej porade pri príležitosti dňa učiteľov katolíckych škôl udelil riaditeľ školy PhDr. PaedDr. Ľuboš Hašan plaketu J. A. Komenského PaedDr. Stanislave Hučkovej za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja cirkevného školstva a osobný prínos a Mgr. Viere Škrhovej za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja školstva a osobný prínos v odbornom vzdelávaní. Blahoželáme.

 • Dňa 8.4.2016 sa konala púť pedagógov a zamestnancov katolíckych škôl Trnavskej arcidiecézy pri príležitosti mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva v Katedrále sv. Jána Krstiteľa. Sv. omšu celebroval generálny vikár Ján Pavčír spolu s duchovnými pôsobiacimi na školách. Po sv. omši nasledovala prednáška riadteľa našej školy PhDr. PaedDr. Ľuboša Hašana, ktorý v nej priblížil jednotlivé formy úcty k Božiemu milosrdenstvu. Celá púť vyvrcholila spoločnou modlitbou korunky milosrdenstva pred katedrálou.

 • Vysledky_prijimacej_skusky_7649_M.pdf

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 13. 04. 2016 (streda) od 8.00 do 17.00 hod. Ak sa po zápise uvoľní miesto, bude ponúknuté podľa poradia nasledujúcemu uchádzačovi za predpokladu, že zákonný zástupca podá odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta v zákonnej lehote. Vzor odvolania sa nachádza v sekcii "Na stiahnutie".

 • Dňa 18. marca zorganizovali žiačky III.SV triedy pod vedením PhDr. Pavlíny Cuninkovej tvorivé dielne pre klientov Zariadenia pre seniorov v Trnave. Žiačky prezentovali rôzne kreatívne nápady s jarnou a veľkonočnou tematikou. Okrem zdobenia kraslíc si spoločne vytvorili nádherné dekorácie z papiera, stužiek, vaty či vatových tyčiniek. Príjemnú atmosféru dotvorila ľudová hudba.

 • „Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“ (Matka Tereza z Kalkaty)

  Hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého Krista, trvalý pokoj a zároveň plnosť radostí plynúcich z Veľkonočného tajomstva.

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Fotogaléria