Navigácia

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Právne informácie

Počet návštev: 3127304

Piatok 27. 11. 2015

Vitajte na stránkach našej školy

 • Dňa 20.11.2015 sa v priestoroch školy konali imatrikulácie, na ktoré budú žiaci prvých ročníkov s úsmevom spomínať. Trieda III. MŠ vtiahla prváčence do rozprávkovej Krajiny zázrakov a indiánskeho kmeňa. Trieda III. VS si zariadila originálnu lekársku ambulanciu, v ktorej pacienti dobrovoľne absolvovali vstupnú prehliadku. Úsmevy na tvárach hovorili za všetko.

 • Dňa 27. októbra 2015 sa žiaci III.MŠ  premenili na Šmolkov a privítali v triede tvorivej dramatiky deti z MŠ A. Kubinu. Pripravili si pre nich zaujímavú hudobno-pohybovú činnosť v podobe nenáročného tanca. Žiaci tak mali možnosť overiť si svoje teoretické a metodické vedomosti z hudobnej výchovy v praxi. Aktivita sa konala ako jeden zo štyroch výstupov projektového vyučovanie predmetu hudobná výchova pod vedením PaedDr. Evy Gombíkovej.

 • Milí deviataci,

  srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí našej školy, ktorý sa bude konať 26. októbra 2015 (pondelok) od 8.00 do 14.00 hod. 

  Tešíme sa na Vás!

 • Dňa 22.10.2015 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili zaujímavej besedy na tému Ako efektívne zvláduť prípravu k maturitnej skúške. Formou dotazníka zameraného na učebné štýly, mali možnosť zistiť aký štýl učenia preferujú. Veríme, že získané informácie uplatnia v efektívnej príprave na skúšku dospelosti.

 • Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Naša škola sa v rámci projektu "Seniori KJS aktívne s PaSA bl. Laury" zúčastnila kultúrneho posedenia so seniormi. Aj touto formou sme chceli vyjadriť vďaku, úctu k životným múdrostiam a skúsenostiam našich predkov.

 • Dňa 28.9.2015 sa žiaci IV. PL a IV. SV zúčastnili v priestoroch našej školy interaktívnej besedy s politikmi NR SR Mgr. Alojzom Přidalom a Ing. Júliusom Brockom. Jej cieľom bolo priblížiť činnosť parlamentu a fungovanie NR SR. Najzaujímavejšou časťou diskusie bola "premena" našich žiakov na poslancov a ministrov, ktorí mali vhodnou argumentáciu presadzovať návrhy koalície a opozície.

 • Dňa 24.9.2015 si žiaci IV. MŠ, IV. PL a IV. SV mohli overiť svoje teoretické vedomosti v praxi formou animačnej činnosti na podujatí Športové hry 2015 pre žiakov základných škôl regiónu. Ďakujeme za reprezentáciu školy a zodpovedný prístup.

 • Dňa 25. septembra sa žiaci III. VS, IV. PL a IV. SV pod vedením Mgr. Daniely Lančaričovej zúčastnili ako dobrovoľníci 14. ročníka verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Vďaka príspevkom, ktoré vyzbierali, sa môžu zlepšovať životy ľudí, ktorí musia zrak nahradiť inými zmyslami. Ďakujeme.

 • Začiatok školského roka 2015/2016

  Milí žiaci,

  školský rok 2015/2016 začíname v triedach 2. septembra 2015 o 8.00 hod. Žiaci prvých ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi na školskom dvore. Slávnostná sv. omša Veni Sancte bude o 11.00 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa.

  Vyučovanie sa začne 3. septembra 2015 o 8.00 hod.

 • Oznam pre žiakov pomaturitného štúdia

  Milí žiaci,

  v šk. roku 2015/2016 vyučovanie v pomaturitnom štúdiu začína nasledovne:

  7518 Q špeciálna pedagogika
  07.09.2015 o 14.00 h  -  1.PŠŠ, 2.PŠŠ

  7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  08.09.2015 o 14.00 h  -  1.PMA, 2.PMA
  10.09.2015 o 14.00 h  -  1.PMB, 2.PMB

Novinky

Kontakt

 • Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury
  Kalinčiakova 24
  917 01 Trnava
 • 033/554 59 32 - riaditeľ školy
  033/534 00 56 - sekretariát
  033/554 50 95 - zástupkyňa riaditeľa

Fotogaléria